Skip to main content

Hälso- och sjukvårdens styrning bör utgå från patientmötet

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2017 14:13 CET

Olika möjligheter att säkerställa att vårdens pengar går till vård och att den som har det största behovet av hälso- och sjukvård verkligen ges företräde till vården ses över i utredningen ”Ordning och reda i vården”, under ledning av Göran Stiernstedt.

– Det här är en viktig utredning med koppling till frågor som Svenska Läkaresällskapet driver sedan flera år, säger ordförande Stefan Lindgren. Vi anser att hälso- och sjukvårdens styrning bör utgå från patientmötet, tilliten till professionerna och stödja det professionella beslutsfattandet för en vård på lika villkor, utifrån behov. Vi hoppas att vi ges möjlighet att delta i utredningens arbete, som läkarkårens oberoende vetenskapliga och professionella organisation har vi mycket att tillföra, avslutar Stefan Lindgren.

Utredningen ska bland annat analysera och överväga vilka styrsystem som bäst överensstämmer med målsättningarna i hälso- och sjukvårdslagen och med principen om vård efter behov på lika villkor till hela befolkningen. Man kommer att kartlägga och analysera möjligheter och begränsningar att via förändringar i vårdsystemens ersättnings- och finansieringsmodeller främja en behovsstyrd vård samt användningen av stafettläkare och annan inhyrd vårdpersonal. Utredningen ska även analysera förutsättningarna för samt för- och nackdelarna med att införa viss tillståndsprövning inom hälso- och sjukvårdsområdet med utgångspunkt i den modell som Ägarprövningsutredningen och Välfärdsutredningen föreslår för socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS, och verksamhet enligt skollagen.

Ett första delbetänkande kommer den 15 juni 2018 och utredningen kommer att vara klar den 31 december 2018.

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende vetenskapliga och professionella organisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter och stödjer medicinsk forskning. Mer information hittar du på www.sls.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.