Skip to main content

IPULS avvecklas som bolag

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2012 14:26 CEST

Verksamheten med att administrera SK-kurser baseras på anslag från staten. Socialdepartementet har meddelat att från den 1 januari 2013 ska detta ske i statens regi och inriktningen är att det ska ligga på Socialstyrelsen. Beslutet baseras på lagstiftningen kring upphandling och innebär inte på något sätt bristande förtroende för det sätt IPULS genomfört uppdraget. 

Administrationen av SK-kurserna, som ekonomiskt sett är huvuddelen av IPULS:s verksamhet, försvinner och underlaget för att bedriva bolaget försvinner därmed. Vi ägare har därför beslutat att på sikt lägga ner IPULS. Det finns nu en mängd frågor som måste lösas när det gäller de olika verksamhetsgrenarna och personalens fortsatta arbete. Vi kommer göra vårt bästa för att mildra konsekvenserna för personalen och har stor förståelse för den oro som uppstår.

Alla åtaganden enligt ingångna avtal kommer att slutföras. Detta gäller i första hand planerade kurser, granskningar och inspektioner. Hur de delar av IPULS:s verksamhet som inte överförs till staten, såsom inspektionsverksamheten och certifiering av kurser, ska bedrivas i fortsättningen väcker en rad frågor. Vi kommer därför att skyndsamt återkomma till alla berörda intressenter för att diskutera utvecklingen i dessa delar.

Ipuls VD, Björn-Ove Ljung, kommer att leda det fortsatta arbetet och avvecklingen med stöd av styrelsen.

Institutet för Professionell Utveckling av Läkare i Sverige AB (IPULS) ägs gemensamt av Svenska Läkaresällskapet, Sveriges läkarförbund och Sveriges Kommuner och Landsting. IPULS kärnverksamhet är att administrera SK-kurser för ST-läkare samt att granska och annonsera kurser för läkare och att administrera inspektioner av utbildningsförutsättningar för ST-läkare.

För frågor kontakta:
Peter Friberg, 070-676 00 13 peter.friberg@mednet.gu.se

Kerstin Nilsson, vice ordförande, Svenska Läkaresällskapet, 070-655 43 23 kerstin.nilsson@orebroll.se

Anna Borgström, nämndsekreterare, Svenska Läkaresällskapet, anna.borgstrom@sls.se

Stockholm den 29 augusti 2012

För ägarna:

 

Peter Friberg, ordförande, Svenska Läkaresällskapet
Göran Stiernstedt, direktör, Sveriges Kommuner och Landsting
Marie Wedin, ordförande, Sveriges läkarförbund

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens vetenskapliga organisation och arbetar för en klokare vård för dagens och morgondagens patienter. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 16 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter. Medicinska riksstämman har vi arrangerat varje år sedan 1943. Mer information hittar du på www.sls.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.