Skip to main content

Kan läkares arbetsuppgifter regleras av en konsumentskyddslag? Skönhetsutredningen diskuteras på Läkaresällskapet

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2016 15:04 CET

Regeringen tillsatte 2014 "Skönhetsutredningen" i syfte att stärka skyddet för den enskilde konsumenten vid estetiska behandlingar och ingrepp som kräver medicinsk kunskap och erfarenhet eller kan innebära betydande hälsorisker, men som inte är hälso- och sjukvård eller tandvård. 

Utredningen, ledd av specialistläkare Eva Nilsson Bågenholm, föreslår nu:

– en ny lag gällande kroppsbehandlingar som syftar till att förändra utseendet och som kan innebära en betydande hälsorisk samt

– en nationell, webbaserad informationstjänst med oberoende information om kroppsbehandlingar som syftar till att förändra utseendet och som kan innebära en betydande hälsorisk.

Rapporten diskuteras på Läkaresällskapet den 19 januari kl 18.00-19.30. Medverkande: Eva Nilsson Bågenholm. Välkommen!

Kroppsbehandlingar som syftar till att förändra utseendet och kan innebära en betydande hälsorisk, innefattar ett brett och diversifierat spektra av olika aktörer, behandlingar och regelverk. Det saknas i dag en samlad reglering för under vilka förutsättningar dessa kroppsbehandlingar får genomföras. Flera myndigheter har olika tillsynsansvar och det råder vissa oklarheter om var ansvaret börjar respektive upphör.

Regeringen beslutade den 24 april 2014 att tillsätta en särskild utredare för att stärka skyddet för den enskilde vid behandlingar och ingrepp som kräver medicinsk kunskap och erfarenhet eller kan innebära betydande hälsorisker, men som inte är hälso- och sjukvård eller tandvård. I uppdraget ingår att ta ställning till vilka ändringar som krävs för att säkerställa att den enskilde ges en god och säker behandling samt ett tillräckligt konsumentskydd.

Specialistläkare Eva Nilsson Bågenholm utsågs till särskild utredare, jurist Åsa Dahlström och departementssekreterare Johanna Hedström till sekreterare.

Sakkunniga i utredningen har varit departementssekreterare Linda Hindberg och kanslirådet Rebecca Heinemann. Experter: jurist Anders Alexandersson, jurist Tesi Aschan, legitimerad tandläkare Peter Franzén, ordförande Carina Gamborg, utredaren Johan Gulliksson, ordförande Annika Joensuu, handläggare Olle Olsson, legitimerad läkare Ulf Samuelsson, legitimerad tandläkare Catarina Wallman, enhetschef Susanne Zakrisson och jurist Maria Wiezell.

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens vetenskapliga organisation och arbetar för en förbättrad hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 12 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter. För möten över specialitetsgränserna arrangerar vi sedan 1943 den Medicinska riksstämman; 2015 hålls den den 3-4 december i Stockholm. Mer information hittar du på www.sls.se eller www.riksstamman.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.