Skip to main content

Läkare och sjuksköterskor kan inte medverka till tvångsmedicinering

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2017 09:30 CET

Svenska Läkaresällskapets etikdelegation och Svensk sjuksköterskeförenings etiska råd konstaterar i ett gemensamt uttalande att det inte är förenligt med god yrkesetik att läkare och sjuksköterskor medverkar till det som beskrevs som tvångsmedicinering när personer ska utvisas.

– All medicinering ska ske i samråd med personen i fråga och efter relevant och för personen begriplig information, säger Mikael Sandlund, ordförande i Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. Det är oförenligt med läkares och sjuksköterskors professionsetik att medverka vid tvångsmedicinering i dessa sammanhang, fortsätter han.

BAKGRUND
Många av de människor som på senare år sökt sig till Sverige för att söka asyl men inte har tillräckliga skäl att få stanna hänvisas till att lämna landet. De som inte kan eller vill resa på egen hand eskorteras av personal från till exempel Kriminalvårdens transportenhet. Vid behov konsulteras sjukvårdspersonal innan avresan för att ta hand om personens medicinska behov och bedöma om det finns medicinska skäl till att skjuta upp transporten. Ibland följer sjukvårdspersonal med under resorna.

Sveriges Radio gjorde i P1’s Kaliber en reportageserie 2014 där det påstods att läkare och sjuksköterskor medverkat till det som beskrevs som tvångsmedicinering när personer ska utvisas vilket inte är tillåtet enligt svensk lag. Med anledning av att frågan aktualiserats igen har Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik och Svensk sjuksköterskeförenings etiska råd utarbetat ett gemensamt uttalande.

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende vetenskapliga och professionella organisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter och stödjer medicinsk forskning. Mer information hittar du på www.sls.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera