Skip to main content

Läkare ska inte diskutera patientfall på sociala medier

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2016 13:14 CEST

Intressekonflikter uppstår när läkare och läkarstudenter diskuterar patienter på sociala medier: läkarens/studentens möjlighet att föra professionellt eller utbildningsmässigt värdefulla diskussioner om kliniska erfarenheter på sociala medier ställs mot patientens intresse av ett starkt integritetsskydd och allmänhetens förtroende för läkarkåren. Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund har utarbetat råd om läkares förhållningssätt på sociala medier i ett gemensamt uttalande.

– Vi anser att patientens intressen alltid bör väga tyngre, säger Ingemar Engström, ordförande i Läkaresällskapets etikdelegation. Man ska som läkare i alla lägen följa den etiska principen om tystnadsplikt om all information som rör enskilda patienter och den rättsliga bestämmelsen om läkarens skyldighet att iaktta sekretess om identifierbara patientuppgifter.

Frågan rör inte enbart läkarens relation till sin patient utan gäller samhällets förtroende för läkarkåren.

– Enligt Läkarförbundets etiska regler ska läkaren iakttaga tystlåtenhet om all information rörande enskild patient, och vi vill med detta uttalande markera att det självklart även gäller sociala medier, säger Elin Karlsson, ordförande i Läkarförbundets etik och ansvarsråd.

Patienter kan lämna sitt samtycke till att identifierbara sekretessbelagda uppgifter får spridas på sociala medier men det måste då anser Läkaresällskapet och Läkarförbundet, av hänsyn till patientintegriteten, vara fråga om ett väldigt tydligt informerat samtycke.

– Även om patientuppgifter avidentifieras innan de sprids i sociala medier, så finns det risk för att uppgifterna kan kombineras på ett sådant sätt att det går att identifiera en enskild patient, säger Ulrika Sandén, jurist och en av ledamöterna i Läkaresällskapets etikdelegation. Eftersom det är väldigt svårt att ta bort uppgifter som spritts på sociala medier måste det informerade samtycket i så fall vara extra tydligt, tillägger hon.


Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens vetenskapliga organisation och arbetar för en förbättrad hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter. För möten över specialitetsgränserna arrangerar vi sedan 1943 den Medicinska riksstämman; den hålls nästa gång 2017. Mer information hittar du på www.sls.se eller www.riksstamman.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.