Skip to main content

Läkaresällskapet belönar läkarstudenters forskning!

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2013 15:00 CET

Svenska Läkaresällskapet belönar varje år läkarstudenter eller läkare före legitimation för bästa publicerade artikel, 15 000 kronor, respektive bästa projektarbete, 10 000 kronor, Asklepiospriset.

2013 års Asklepiospris för bästa publicerade vetenskapliga artikel tilldelas Daniel Olsson, för artikelnAcute Kidney Injury Following Coronary Artery Bypass Surgery and Long-term Risk of Heart Failure”. Daniel Olsson är läkarstudent på Karolinska institutet och doktorand vid Institutionen för medicin.

Prisjuryns motivering lyder "med ett stort patientunderlag visar Olsson på att förhöjda kreatininvärden efter bypass-operation är associerat med ökad risk för insjuknande i hjärtsvikt. Kandidatföreningens styrelse imponerades av studiens omfattning, god överskådlighet i metodiken och författarens tydliga vetenskapliga analytiska resonemang. Kunskapen som genererats kan direkt appliceras för att ge bättre förebyggande vård för den aktuella patientgruppen".

-"Det är väldigt uppmuntrande att få det här priset, både uppskattningen för ens arbete och prissumman är mycket roligt", säger Daniel Olsson. "Jag blir färdig läkare nästa sommar och hoppas kunna fortsätta forska inom det här mycket spännande området, akuta njurskadors påverkan på hjärtat."   

2013 års Asklepiospris för bästa godkända projektarbete tilldelas Anna Jeppsson, läkarstudent vid Sahlgrenska akademien och stipendiat för forskningsprojekt vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi.

Anna Jeppsson belönas för projektarbetet “CSF biomarkers in iNPH - chemical footprints of neurodegeneration and flow dynamics" och får priset för att hon "genom att epidemiologiskt studera data från prover från hjärn- och ryggmärgsvätska kunnat påvisa potentiella markörer för idiopatisk normaltryckshydrocefalus. Kandidatföreningens styrelse imponerades av den tydligt framskrivna introduktionen, arbetets överskådliga metoddel i kombination med författarens analys av hur kunskapen har förutsättningar att förbättra diagnostiken av sjukdomen".

-"Jag blev förstås väldigt glad över priset, särskilt inom det här forskningsområdet, som inte är så lättillgängligt", säger Anna Jeppsson. "Jag vill gärna fortsätta forska om demenssjukdomar; det är positivt att det finns varianter inom området som det går att åtgärda." 

Priserna delades ut under Medicinska riksstämman den 6 december.

Mer information om priserna och årets pristagare lämnas av Jonatan Nordmark, vetenskaplig sekreterare i Kandidatföreningen, jonatan.nordmark@hotmail.com, 076-821 69 02.Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens vetenskapliga organisation och arbetar för en förbättrad hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 12 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter. För möten över specialitetsgränderna arrangerar vi sedan 1943 den Medicinska riksstämman; 2013 hålls den den 5-6 december på Waterfront Congress Centre i centrala Stockholm. Mer information hittar du på www.sls.se eller www.riksstamman.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera