Skip to main content

Levnadsvanearbete en nyckel till jämlik hälsa – preventionsdag på SLS

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2019 11:00 CET

Levnadsvanearbete och prevention som gör skillnad för en god och jämlik hälsa är i fokus vid Läkaresällskapets Preventionsdag, "Levnadsvanearbete en nyckel till jämlik hälsa", måndagen den
4 februari på Svenska Läkaresällskapet. Aktuell forskning och goda exempel inom området presenteras.

Vid mötet kommer också Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt, som har pågått sedan 2012 på uppdrag av Socialstyrelsen, att redovisa sitt framgångsrika arbete i rapporten På väg mot bättre och mer jämlik hälsa.

– Det övergripande syftet med Levnadsvaneprojektet är att skapa förutsättningar i hälso- och sjukvården för att implementera de nationella riktlinjerna för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor, säger Anna Kiessling, projektledare för Levnadsvaneprojektet sedan 2015. Det är glädjande att vi kan visa att arbetet som pågått sedan 2012 har varit mycket framgångsrikt!

Levnadsvaneprojektets långsiktiga mål har varit att se till att preventionsarbete och stöd för hälsosamma levnadsvanor blir en naturlig och viktig del av läkares arbete. I rapporten På väg mot bättre och mer jämlik hälsa summeras arbetet.

– I rapporten redovisar vi såväl lärdomar som vägen framåt i arbetet med läkares vetenskapligt grundade arbete med prevention och levnadsvanor, säger Anna Kiessling. Vi visar också att de viktigaste krafterna att involvera för ett gott resultat är hälso- och sjukvårdens professioner, som är de som driver arbetet framåt.

Vid Preventionsdagen lyfter framstående experter aktuell forskning och goda exempel på hälsofrämjande insatser för en god och jämlik hälsa. Preventionsdagen vänder sig till de som redan arbetar inom området eller vill lära sig mer. Programmet innehåller bland annat erfarenheter från Angereds Närsjukhus (Maria Magnusson och Charlotta Bertolino), kulturanpassad livsstilsintervention till utom-europiska invandrare i Malmö (Louise Bennet), stöd för psykisk hälsa och goda levnadsvanor (Yvonne Lowert och Jill Taube), allmänna hälsokontroller – nej tack! riktade hälsosamtal – ja tack! (Västerbottens Hälsoundersökningar: Hans Lingfors, Anna Rosén, Lars Weinehall och Patrik Wennberg).

Program och anmälan

För frågor kontakta
Anna Kiessling, projektledare 070-484 62 31
Lilian Lindberg, projektkoordinator 08-440 88 93 (073-376 30 00)

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende vetenskapliga och professionella organisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter och stödjer medicinsk forskning. Mer information hittar du på www.sls.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.