Skip to main content

Mer än tre miljoner kronor till MS-forskning – forskningsanslag att söka från Läkaresällskapet

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2017 09:45 CEST

Svenska Läkaresällskapet har glädjen att regelbundet få ta emot donationer till medicinsk forskning av olika slag. Den senaste donationen testamenterades av Hildegard Machschefes, Stockholm, och ska gå till forskning om multipel skleros, MS.

– Det är en stor ära att få ta emot donationer av medmänniskor som vill att deras pengar ska gå till medicinsk forskning, säger Stefan Lindgren, Läkaresällskapets ordförande. Vi förvaltar omkring 1,6 miljarder kronor i över 140 olika fonder. Det är avkastningen av dessa pengar som Läkaresällskapets medlemmar varje år kan söka för att finansiera olika forskningsprojekt. 

När det gäller Hildegard Machschefes donation har Läkaresällskapet beslutat att medlen ska användas för en utlysning om projektbidrag kring multipel skleros. 

Projektanslagen kan sökas av SLS medlemmar mellan den 20 maj och 20 juni 2017. Totalt finns det omkring 3,5 miljoner kronor att utnyttja under som längst 4 år. 

Uppföljningsstudier av autolog blodstamcellstransplantation
Vid sidan av läkemedelsbaserade behandlingar för att lindra skoven som uppstår vid MS används idag även metoder baserade på högdos-cytostatikabehandling följt av autolog transplantation av blodstamceller. Resultaten är hittills mycket goda men det finns ännu relativt få grundliga uppföljningsstudier eller studier som jämför utfallet med läkemedelsbaserad behandling. Det är därför av stor vikt att få fram mer kunskap om den kliniska användningen av metoden och Svenska Läkaresällskapet utlyser ett eller högst två projektbidrag med fokus på uppföljning av behandling av multipel skleros baserad på autolog blodstamcellstransplantation. 

Mer om MS
Multipel skleros, MS, är en sjukdom i det centrala nervsystemet, dvs. hjärnan och ryggmärgen. Inflammationer och ärr på nervtrådarna uppstår vilket gör att impulser inte kommer fram som de ska. Det finns idag ingen behandling som botar sjukdomen, men läkemedel som kan bromsa sjukdomsförloppet och lindra besvären.

Mer om donatorn
Hildegard Machschefes bodde i Bromma och avled 2014 nära 100 år gammal. Hon efterlämnade i sitt testamente en donation till Svenska Läkaresällskapet till förmån för forskning för att bota sjukdomen multipel skleros (MS). 

Hildegard Machschefes arbetade under många år på ekonomiavdelningen på Electrolux. På sextiotalet lämnade hon sitt ordinarie arbete för att arbeta med lanseringen av datorn som ett hjälpmedel i kontorsarbetet. Hon blev därigenom en av pionjärerna i Sverige att använda dator i arbetet.

Mer om donationen och mötet som Läkaresällskapet arrangerade för att få mer kunskap om forskningen inom området kommer i nästa nummer av SLS Aktuellt, nr 2/17. Där kan man också läsa mer om Forskningsdelegationen och målen med utdelningen av forskningsmedel.

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende vetenskapliga och professionella organisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter och stödjer medicinsk forskning. Mer information hittar du på www.sls.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera