Skip to main content

Ny rapport: Andra än konsumenten står för mer än hälften av alkoholens kostnader

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2015 08:55 CET

Idag lanserar IOGT-NTO och Svenska Läkaresällskapet för tredje året i rad forskningsrapporten ”Alkoholen och samhället”. I årets rapport har en forskargrupp granskat forskningsunderlaget kring andra än konsumenten. Alkohol orsakar skador på många fler än konsumenten själv, det vill säga alkohol har stora ”andrahandseffekter”. Om man lägger till andrahandsskadorna till skadorna på konsumenten själv har de totala skadorna av alkohol uppskattats till ungefär dubbelt så stora som skador av tobak, som idag är den näst största riskfaktorn för den globala sjukdomsbördan.


— Alkoholens andrahandsskador är av många olika slag och omfattar allt från olycksfall och våld till påverkan på barn och familjer. Att se hela bilden och de skador alkohol orsakar är otroligt viktigt för att kunna fatta korrekta politiska beslut. Men det är även en viktig kunskap i det förebyggande arbetet, säger Johnny Mostacero, ordförande för IOGT-NTO.


Forskningen visar att andra än konsumenten står för mer än hälften av alkoholens kostnader, till exempel kostnader för offentlig verksamhet och kostnader för enskilda individer som inte orsakar kostnaderna. Enligt forskarna är de effektivaste sätten att förebygga alkoholens andrahandseffekter och kostnader politiska åtgärder som höjer priset i förhållande till inkomsterna och minskar hur lättillgänglig alkoholen är. De menar att behandling visserligen är angelägen men bara förebygger en liten del av alkoholens andrahandsskador.

— Detta är en viktig rapport som tydliggör alkoholens omfattande och mångsidiga negativa effekter på personer i alkoholkonsumentens omgivning, både för familj, arbetsplatser och samhället i stort. Inte minst ser vi inom beroendevården stora problem bland anhöriga, säger Sven Andréasson, professor i socialmedicin, överläkare vid Beroendecentrum i Stockholm och en av forskarna bakom rapporten.

— Alkoholrelaterade skador drabbar många fler än konsumenten så att få en översikt och genomgång av skadorna på andra känns viktigt, säger Kerstin Nilsson, ordförande för Svenska Läkaresällskapet.

Ladda ned hela rapporten här

På samma sida kommer den även finnas på engelska med källhänvisningar inom några veckor.
Rapporten presenteras på Svenska Läkaresällskapets Medicinska riksstämma idag kl.13.45 i sal C4. För ackrediterade journalister finns även möjlighet till intervjuer på förmiddagen mellan 9-11 med Sven Andréasson eller Frida Dangardt från forskargruppen bakom rapporten.

För information och bokning av intervju, kontakta IOGT-NTO:s pressekreterare
Johnny Foglander, Telefon: 0734-618 328 E-post: johnny.foglander@iogt.se

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens vetenskapliga organisation och arbetar för en förbättrad hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 12 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter. För möten över specialitetsgränserna arrangerar vi sedan 1943 den Medicinska riksstämman; 2015 hålls den den 3-4 december i Stockholm. Mer information hittar du på www.sls.se eller www.riksstamman.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.