Skip to main content

Övervikt och fetma temat för Preventionsdagen på Läkaresällskapet 2/2

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2016 10:08 CET

Att både vikten och hälsan påverkas av sociala faktorer har den brittiske folkhälsoexperten Sir Michael Marmot, en av föreläsarna vid Läkaresällskapets preventionsdag den 2 februari, visat i sin forskning. Han menar att allas sociala position måste höjas om vi ska förbättra hälsan i samhället. Vid Preventionsdagen talar han om sociala skillnader i preventionsarbetet kring fetma.

– Vi arrangerar Preventionsdagen för fjärde gången, säger Lars Jerdén, allmänläkare och ordförande i Läkaresällskapets kommitté för prevention och folkhälsa. I år är temat hur vi ska förebygga övervikt och fetma. Vi vill genom föreläsningarna och diskussionerna inspirera läkare och annan vårdpersonal att angripa upphovet till sjukdom.

Svenska Läkaresällskapet har under fyra år drivit preventionsfrågor genom Levnadsvaneprojektet. Arbetet har koncentrerats på levnadsvanorna tobak, alkohol, kost och fysisk aktivitet.

– Preventionsdagen är ett sätt att uppmärksamma den nya forskningen kring hur vi förebygger sjukdomar. Samhället har hittills inte lyckats stoppa trenden att allt fler blir överviktiga. Det finns mycket ny och gedigen forskning i ämnet, och den lyfter vi fram på Preventionsdagen, avslutar Lars Jerdén.

Länk till programmet: http://www.sls.se/PageFiles/6614/folder_preventionsdag_NY.pdf

Preventionsdagen hålls på Svenska Läkaresällskapet den 2 februari kl 9.30-17. Välkommen!

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens vetenskapliga organisation och arbetar för en förbättrad hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 11 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter. För möten över specialitetsgränserna arrangerar vi sedan 1943 den Medicinska riksstämman; nästa gång 2017. Mer information hittar du på www.sls.se eller www.riksstamman.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy