Skip to main content

Professor Leif Groop tilldelas det Söderbergska priset i medicin 2014 för banbrytande insatser inom diabetesforskning

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2013 11:48 CET

Professor Leif Groop, Lunds universitet, tilldelas det Söderbergska priset i medicin 2014 för sina banbrytande insatser inom diabetesforskning, både avseende grundforskning och klinisk forskning.

-”Det är självfallet en oerhört stimulerande uppmuntran för mig själv, för den forskargrupp jag representerar och för diabetesforskningen att få ett sånt här pris, ett stort och ödmjukt TACK går till de båda stiftelserna, Torsten Söderbergs Stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse”, säger Leif Groop, årets pristagare och ledare för Lunds universitets Diabetescentrum.

Leif Groop var en av de första som insåg betydelsen av forskning kring typ 2-diabetes. Med dagens dramatiska ökning av patienter med typ 2-diabetes i stora delar av världen, och den omfattande ohälsa det leder till, är diabetes en av världens stora folksjukdomar.

–”Vår forskning har framför allt försökt använda genetiken för att beskriva diabetessjukdomens spektrum. För att kunna individualisera och förbättra behandlingen måste vi förstå vilken form av diabetes patienten lider av”, säger Leif Groop. ”Situationen att behandla diabetes endast genom att sänka blodsocker är lite som att vi skulle behandla en infektionssjukdom endast genom att sänka febern, vi behöver veta mer om sjukdomen för att kunna skräddarsy behandlingen”, fortsätter han.

Groop har identifierat gener som ökar risken för typ 2-diabetes och hur de samverkar med omgivningsfaktorer som påverkar utvecklandet och utvecklingen av sjukdomen. Han inriktade tidigt sin forskning på sjukdomens olika former. Han var först med att beskriva en blandform mellan typ 1- och typ 2-diabetes, så kallad LADA, och har bidragit till kunskaper om flera tidigare okända blandformer. Han är sedan länge en av de

internationellt sett mest meriterade forskarna i fältet med ett mycket stort antal publicerade vetenskapliga artiklar samt har skapat ett brett internationellt nätverk och handlett många av de forskare som idag räknas till de främsta inom diabetesforskningen.

-”Vi har haft glädjen att kunna bidra till den här forskningen under åren men mycket kvarstår att göra. Diabetes är den snabbast ökande sjukdomen i världen och vi kan inte vara nöjda innan vi hittat ett bot mot sjukdomen; men en förutsättning är att vi förstår hur de olika underformerna uppstår", avslutar Leif Groop.

Priset på en miljon kronor delas ut i samband med ett vetenskapligt seminarium
den 10 april 2014 på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm.

Mer information
Professor Peter Friberg, 070-676 00 13, 031-342 15 96, prisjuryns och Läkaresällskapets ordförande.

Det Söderbergska priset
Priset instiftades 1986 av Torsten Söderbergs Stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse. Priset delas ut vartannat år i medicin, vartannat år i ekonomi eller rättsvetenskap genom Svenska Läkaresällskapet respektive Kungl. Vetenskapsakademien. Läs mer på www.torstensoderbergsstiftelse.se och www.ragnarsoderbergsstiftelse.se

Foto: Christian Andersson, Lunds universitet


Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens vetenskapliga organisation och arbetar för en förbättrad hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 12 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter. För möten över specialitetsgränderna arrangerar vi sedan 1943 den Medicinska riksstämman; 2013 hålls den den 5-6 december på Waterfront Congress Centre i centrala Stockholm. Mer information hittar du på www.sls.se eller www.riksstamman.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera