Skip to main content

Stark för kirurgi – stark för livet: bra levnadsvanor ger bättre patientsäkerhet

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2015 09:00 CET

Projektet "Stark för kirurgi – Stark för livet", som ingår i Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt, har som mål att förbättra patientsäkerheten vid operation genom att optimera patientens levnadsvanor och därigenom leda till förbättrad hälsa över längre. Förhoppningen är att detta ska leda till förbättrad hälsa över längre tid..

– Vi har i år undersökt hur ortopediska- gynekologiska- och allmänkirurgiska kliniker arbetar med levnadsvanor, samt hur väl levnadsvanor dokumenteras i kirurgiska kvalitetsregister, säger Roger Olsson, som leder projektet. Det är väl känt att till exempel rökstopp inför operation minskar risken för komplikationer och tiden för tillfrisknande efter ingreppet markant, tillägger han.

Resultatet av undersökningen presenteras på Medicinska riksstämman den 4 december
kl 12.30-13.30 (Arenan).

Levnadsvaneprojektet
Projektet initierades 2011 av Socialdepartementet via Socialstyrelsen som ett led i att uppmärksamma vikten av hälsosamma levnadsvanor; att de gör skillnad för livskvaliteten. Ett hälsofrämjande förhållningssätt ska vara en självklar del i all vård och behandling. Alla som kommer i kontakt med vården ska erbjudas råd och stöd om de har ohälsosamma levnadsvanor.

En andra fas av projektet inleddes hösten 2015 och består av sex delprojekt: 
"Stark för kirurgi – stark för livet", "Fysisk ohälsa vid psykisk sjukdom", Fysisk aktivitet för barn", Hälsotorget på Riksstämman, Gemensam webblösning samt "Interprofessionellt och patientinkluderande levnadsvanesamarbete vid kronisk sjukdom".


Mer information:
Anna Kiessling, anna.kiessling@ki.se, (Projektledare Levnadsvaneprojektet)
Roger Olsson, roger.olsson@regionjh.se, 073 097 79 33 (Delprojektledare "Stark för livet")
Lilian Lindberg, lilian.lindberg@sls.se, 08-440 88 93 (Projektkoordinator)

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens vetenskapliga organisation och arbetar för en förbättrad hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 12 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter. För möten över specialitetsgränserna arrangerar vi sedan 1943 den Medicinska riksstämman; 2015 hålls den den 3-4 december i Stockholm. Mer information hittar du på www.sls.se eller www.riksstamman.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.