Skip to main content

Stefan Lindgren ny ordförande för Svenska Läkaresällskapet – en ideell förening med kraft

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2016 10:53 CEST


Stefan Lindgren, professor och överläkare vid Sektionen för gastroenterologi, Skånes universitetssjukhus Malmö, blir ny ordförande för Svenska Läkaresällskapet från och med den 1 juli. Detta beslutade Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling vid sitt möte i veckan.

De frågor Stefan lyfter fram som extra viktiga för Sällskapet är systemperspektiv på hälso- och sjukvården i samhället, internationalisering, det livslånga lärandet och arbetet för en ökad folkhälsa.

– Det är ofrånkomligt att man tänker på det ansvar det innebär att representera läkarprofessionen i så många olika frågor som Läkaresällskapet är engagerat i. Samtidigt är möjligheten att påverka utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård oerhört stimulerande, säger Stefan Lindgren om sitt nya uppdrag.

Nya ledamöter i nämnden
Till nya ledamöter i Läkaresällskapets styrelse, nämnden, valdes: Britt Skogseid, professor i tumörbiologisk endokrinologi, Uppsala universitet (vice ordf. ); Mikael Sandlund, professor i psykiatri, Umeå universitet (ordf Etikdelegationen); Mats Ulfendahl, professor i experimentell audiologi och otologi, Karolinska institutet (ordf Forskningsdelegationen); Karl Franklin, docent och universitetslektor vid Kirurgcentrum, Norrlands universitetssjukhus Umeå och Christina Bergh, professor vid Kvinnokliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset (övrig ledamot).

Livlig debatt
EVV-projektet, ”En värdefull vård” och nämndens förslag om att lägga ned Riksstämme-delegationen ledde till livlig debatt. Stefan Lindgren meddelade att nämnden kommer att arbeta vidare med flera av EVV-projektets förslag, bland annat frågan om kontinuitet i vården, alternativa styrsystem och vikten av läkarens personliga ansvar.

Årets Medicinska riksstämma var uppskattad och välbesökt. För att få tid att skapa ett ännu mer aktuellt och angeläget möte beslutade nämnden i höstas att nästa Riksstämma hålls 2017.

– Nämndens förslag till Fullmäktige att lägga ned Riksstämmedelegationen innebär inte att Medicinska riksstämman läggs ned, försäkrade ordförande Kerstin Nilsson. Förslaget har lagts i syfte att skapa dynamik och nytänk för Sällskapets sammantagna vetenskapliga program. En programkommitté som får ansvar för SLS hela vetenskapliga program föreslås ersätta delegationen. Sektionerna får möjlighet att nominera representanter till den nya programkommittén, sa hon.

Dagen avslutades med en inspirerande diskussion om vilka aktiviteter Läkaresällskapet ska synas vid och arrangera de närmaste åren och vad sektionerna har för förväntningar på SLS kansli och nämnd. Detta kommer att bilda underlag för den nya nämndens diskussioner i höst.

Läs mer om förra årets verksamhet och årets fullmäktige på www.sls.se

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens vetenskapliga organisation och arbetar för en förbättrad hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter. För möten över specialitetsgränserna arrangerar vi sedan 1943 den Medicinska riksstämman; den hålls nästa gång 2017. Mer information hittar du på www.sls.se eller www.riksstamman.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.