Skip to main content

Stockholmdeklarationen för global hälsa publiceras - handlingsplan för fortsatt internationellt samarbete och partnerskap

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2013 15:52 CEST

Nu publicerar Svenska Läkaresällskapet det unika dokumentet ’ Stockholmdeklarationen för global hälsa’ (The Stockholm Declaration for Global Health) som är ett resultat av den uppmärksammade konferensen ’Global Health beyond 2015’ som hölls i april i år. Att få beslutsfattare att fokusera på global hälsa, globala partnerskap och tvärvetenskapliga samarbeten är några av punkterna i deklarationen.  Dokumentet uppmanar regeringar, beslutsfattare, utbildningsinstitut, näringslivet och allmänheten att ta global hälsa på allvar.  Svenska Läkaresällskapets nyinrättade kommitté för global hälsa kommer att arbeta med den vidare implementeringen.

”Hälsa är en mänsklig rättighet och god hälsa känner inga landsgränser därför är det med stolthet vi publicerar dokumentet och tillika konkreta handlingsplanen Stockholmdeklarationen för global hälsa”, säger Peter Friberg, ordförande i Svenska Läkaresällskapet. ”Ett dokument som ska leda vidare i vårt viktiga arbete med global hälsa från perspektiven icke-smittsamma sjukdomar, socioekonomiska och könsmässiga ojämlikheter och klimatförändringar. I ett globalt perspektiv ser vi fram emot reaktioner från olika delar av världen. Ytterligare ett sätt att bredda frågorna konceptuellt och geografiskt”.

I början av april initierade Svenska Läkaresällskapet den mycket uppmärksammade konferensen ’Global Health beyond 2015’ ett tvärvetenskapligt event där läkare, hälsospecialister, politiker, studenter, forskare, experter och näringsliv möttes för att tillsammans arbeta fram och formulera en handlingsplan för hur man kan förbättra människans hälsovillkor, ’Stockholmdeklarationen för global hälsa’, The Stockholm Declaration for Global Health.

Stockholmdeklarationen för global hälsa– ett unikt dokument genom offentlig dialog

Dokumentet, ’Stockholmdeklarationen för global hälsa’, är unikt då det producerats genom att öppna till offentlig dialog mellan åhörare, föreläsare, forskare, studenter och experter under eventdagarna i april. Bland annat tog man till vara de över 1700 tweets via hashtag #GH2015, interaktiva kommentarer och frågor direkt från de över tusentalet åhörare och nästan lika många deltagare via direktsänd webcast, liksom fortsatta onlinediskussioner via sociala forum. Ett dokument som nu lördagen den 15 juni publiceras i sin helhet i den internationella tidskriften The Lancet då på engelska (se länk och svensk sammanfattning nedan).

”Global hälsa är allas agenda. Vägen framåt handlar om globala partnerskap, ömsesidig respekt samt samarbeten kring utbildning och utveckling, och att hälsoaspekter vägs in i allt beslutsfattande. Det är dags att ta global hälsa på allvar, engagera oss – vilken värld vill du leva i?”, avslutar Peter Friberg.

Nyinrättad kommitté för global hälsa fortsätter arbetet

För att fortsätta driva arbetet inom global hälsa, nationellt och internationellt, har Svenska Läkaresällskapet nyligen inrättat en kommitté för global hälsa. En kommitté där man tillsammans med partners kommer att följa deklarationen genom att anta en fortgående agenda för att främja global hälsa genom rättvisa och jämlikhet, på generationsöverskridande och tvärvetenskaplig grund. Nästa hållpunkt är att global hälsa kommer att diskuteras under ett flertal programpunkter vid Läkaresällskapets årliga Medicinska riksstämma som arrangeras den 5-6 dec 2013 på Stockholm Waterfront Congress Centre.

Länk till The Stockholm Declaration for Global Health publicerad i The Lancet

http://www.sls.se/GlobalHealth/Comment-published-in-The-Lancet-/

Svensk sammanfattning av ’Stockholmdeklarationen för global hälsa’, The Stockholm Declaration for Global Health

För att främja social rättvisa världen över och skydda nuvarande och kommande generationers hälsa uppmanar Stockholm-deklarationen för global hälsa regeringar, vårdpersonal, skolor och universitet, utvecklingsmyndigheter, donatorer, beslutsfattare, forskningsanslagsgivande organ, företagssektorn och civilsamhället att skyndsamt agera utifrån befintliga uppgifter på följande områden:

1. Koppla ihop pågående program med nya program

Se till att utvecklingsagendan efter 2015 bygger på nuvarande Millenniemål, är universell och tar hänsyn till kommande utmaningar. Där ingår bland annat socioekonomiska och könsmässiga ojämlikheter, icke-kommunicerbara sjukdomar (som hjärtsjukdom, stroke, diabetes, cancer och kronisk andningssjukdom) och klimatförändringar (inklusive hot mot mat- och vattensäkerheten).

2. Skapa starkare ledarskap och ansvarskännande så att hälsan står i fokus för utvecklingen

Säkerställa att hälsan är ett samlande tema med hög profil i utvecklingsagendan efter 2015, så att den kan fungera som en katalysator för mänskliga rättigheter och global solidaritet, och att lämpliga mekanismer för ansvarighet och professionellt ledarskap upprättas för globala och nationella åtaganden.

3. Bygga upp kapaciteten och investera i hälsa

Investera i ledarskap för global hälsa genom utbildning från grundskolan till universitetet, och ge allmänheten möjlighet att engagera sig genom att skapa nätverk för sektorövergripande och tvärvetenskaplig forskning och åtgärder kring global hälsa.

4. Utnyttja möjligheter och synergier

Identifiera och utnyttja möjligheterna att applicera effektiva demokratiska principer på pågående hälsoprogram (inklusive mödravård, barnavård och mentalvård), våld, klimatförändringar och andra nya utmaningar, för att få hållbara sociala, miljömässiga och ekonomiska kort- och långsiktiga resultat för både den offentliga och den privata sektorn. Leta efter synergier som gemensamma hälso- och klimatfördelar som ger dubbla resultat.

För intervjuer, fler frågor samt bildmaterial kontakta:

Peter Friberg, ordförande Svenska Läkaresällskapet, 070- 676 00 13, peter.friberg@sls.se

Jaana Logren Bergqvist, Kommunikationsansvarig Svenska Läkaresällskapet 08- 440 88 68, jaana.logren@sls.se


Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens vetenskapliga organisation och arbetar för en förbättrad hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 16 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter. Medicinska riksstämman har vi arrangerat varje år sedan 1943. Mer information hittar du på www.sls.se.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy