Skip to main content

Svenska Läkaresällskapet för En värdefull vård – remissvaren ger stöd och arbetet går vidare

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2015 11:00 CET

Arbetsgruppen ”En värdefull vårds” analys av hälso- och sjukvårdens organisation och styrning är klar. Remissvaren ger stöd och nu startar nästa fas, att prioritera och planera det fortsatta arbetet.

– Vi har fått in ett sjuttiotal remissvar och granskningen av svaren är nu klar, säger Karl Sallin, arbetsgruppens ordförande. Remissvaren är överlag positiva. Läkaresällskapets styrelse har nu inlett arbetet med att prioritera bland förslagen och under våren 2016 planeras det fortsatta arbetet.

Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp "En Värdefull Vård" bildades hösten 2013 för att analysera hälso- och sjukvårdens organisation och styrning. Arbetsgruppens analys publicerades i rapporten
"En Värdefull Vård – en hälso- och sjukvård med människan i centrum" och skickades ut på remiss till SLS vetenskapliga sektioner samt myndigheter, organisationer och andra berörda den 3 juli 2015.

Arbetsgruppens analys resulterade i följande huvudförslag:

  1. Alla invånare erbjuds en fast läkarkontakt med allmänmedicinsk specialistkompetens
  2. Hälso- och sjukvård, medicinsk utbildning och forskning organiseras och drivs i universitets- sjukvårdsområden, USO
  3. Hälso- och sjukvården finansieras genom ramanslag
  4. Kvalitetsutveckling sker genom professionell granskning och klinisk revision
  5. Styrsignalerna i hälso- och sjukvården reduceras och harmonieras
  6. Det personliga ansvaret i hälso- och sjukvården stärks
  7. Obligatorisk fortbildning för alla specialist- läkare införs
  8. Övergripande reformer av hälso- och sjukvården kan utvärderas systematiskt

Läs rapporten och sammanfattningen!

Remissvaren kommer att publiceras på Läkaresällskapets hemsida.

Mer information

Kerstin Nilsson, Läkaresällskapets ordförande, 0701-88 50 34
Karl Sallin, arbetsgruppens ordförande, 0739-80 12 54

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens vetenskapliga organisation och arbetar för en förbättrad hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 12 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter.  Mer information hittar du på www.sls.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy