Skip to main content

Älgjaktspremiär med nytt system

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2012 12:35 CEST

Måndag den 3 september börjar årets älgjakt i landets norra delar. Årets älgjakt är den första sedan ett nytt system för älgförvaltning infördes. Ett syfte är att få en regional förvaltning som snabbare kan reagera på förändringar både vad gäller älgar och deras påverkan på exempelvis skog och trafik

För att förbereda övergången till den nya älgförvaltningen har Sveriges lantbruksuniversitet, SLU i samarbete med Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket genomfört regeringsuppdrag om inventeringsmetoder av älg samt utvecklat ett utbildningspaket med filmer, faktablad och vägledning. (Se www.slu.se/algforvaltning.)

Den nya älgförvaltningen är adaptiv vilket innebär ett nytt förhållningssätt där markägare och jägare samverkar inom älgförvaltningsområden. Samtidigt har Sveriges länsstyrelser fått en ny tydligare roll med viltförvaltningsdelegationer där många olika intressen är brett representerade. SLU har också under året utbildat bland annat medlemmarna i älgförvaltningsgrupperna och viltförvaltningsdelegationerna

I den nya älgförvaltningen samlas information in varje år om älgarna, jakten och fodersituationen. Metoderna för datainsamling inom viltövervakningen har i flera fall utvecklats och kvalitetssäkrats av den fortlöpande miljöanalysen och forskningen inom SLU.

– Sverige är väl rustat inför den nya älgförvaltningen. Mitt intryck efter SLU:s regeringsuppdrag och den stora utbildningsinsatsen vi genomfört över hela landet är att markägare och jägare är ivriga att komma igång och få det att fungera. Jag är imponerad av det engagemang vi mött när Sverige nu omsätter kunskaper från vilt- och skogsforskningen i praktisk naturresursförvaltning, säger professor Göran Ericsson, ansvarig för SLU regeringsuppdrag om den nya älgförvaltningen.

– Utifrån de nya kunskaper och erfarenheter som kommer i och med den nya lokala älgförvaltningens genomförande erbjuder SLU uppföljande utbildningar, säger Gert E. Olsson, forskare vid institutionen för vilt, fisk och miljö vid SLU.

I Sverige finns drygt 300 000 älgar och varje år skjuts cirka 90 000 av dessa av 270 000 jägare. Det ekonomiska värdet av jakten ligger på drygt 3 miljarder kronor och älgen är därmed den viltart som bidrar mest till jaktens samhällsekonomiska värde.

Kontakt:

Professor Göran Ericsson, institutionen för vilt, fisk och miljö 070-6765012

goran.ericsson@slu.se

Fotografier:

Ko med kalv, foto Johan Månsson, SLU

Göran Ericsson, foto Jenny Svennås-Gillner, SLU

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.