Skip to main content

Alnarps Grisdag 2012: Effektivisering inom svensk grisproduktion- fortsatta satsningar

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2012 09:04 CEST

Svensk grisproduktion satsar sig framåt för att kunna växa. Det finns både politiska mål och branschgemensamma satsningar samt forskning och försök gör att den svenska grisproduktionen kan utvecklas och stå starkare inför framtiden.

Bland föredragshållarna finns forskare vid SLU och personer som är verksamma i näringen. 

Branschsatsningen ”Tillväxt Gris” och näringspolitiska ansträngningar för att stärka konkurrenssituationen inom EU
Margareta Åberg, LRF

Så här arbetar vi med ständiga förbättringar och effektiviseringar!
Oscar Nilsson, Spångboda Lantbruk AB, Frövi

Ventilation och energieffektivisering inom dansk grisproduktion
Erik Damsted, Videncenter for Svineproduktion

 Ventilation och energieffektivisering, svenska försök
Jos Botermans, LBT/SLU

Fortsatt arbete för att reducera smågrisdödligheten- gammalt och nytt
Anne-Charlotte Olsson, SLU/LBT

Så här arbetar vi med amsuggor i Danmark
Kirsten Kyndesen, Bornholms Landbrug

Försök med amsuggor i Sverige
Lina Larsson och Anna Nilsson, snart färdiga lantmästare

Tid: Torsdagen den 11 oktober 2012, kl 9-15 
Plats Alnarp, Aulan i Alnarpsgården

Länk till program och anmälan finns på Partnerskap Alnarps hemsida: http://partnerskapalnarp.slu.se/konf/20121011.aspx

Alnarps grisdag är ett årligt återkommande evenemang sedan över 10 år  som tar upp aktuella frågor i grisnäringen. Dagen riktar sig till lantbrukare, rådgivare, studenter och andra intresserade av grisnäringen. 

Mer info: Anne-Charlotte Olsson tel. 040-415092       
e-post: anne-charlotte.olsson@slu.se

 

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy