Skip to main content

Bill S. Hansson ny vicepresident för Max Plancksällskapet

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2014 12:31 CEST

Verkställande direktören för Max Planckinstitutet för kemisk ekologi i Jena, Bill Hansson, tillika gästprofessor vid SLU i Alnarp, valdes vid Max Plancksällskapets årsförsamling 5 juni i München till ny vicepresident.

Max Plancksällskapet är en av världens främsta grundforskningsorganisationer. För första gången tillträder en icke-tysk denna tjänst.

Under de sex år som förordnandet gäller är Hansson ansvarig för 27 institut inom den biologisk-medicinska sektionen. Dessa är geografiskt spridda över Tyskland, plus det nyligen öppnade institutet i Florida.

En av Hanssons huvuduppgifter inom Max Planckorganisationen är den vetenskapliga kvalitetssäkringen. En annan huvuduppgift är att styra organisationens internationaliering. Inom Max Planck finns idag mer än 40 partnergrupper och 14 centra spridda över världen.

För Bill Hansson betyder det att han under de kommande sex åren kommer att befinna sig på ständigt resande fot; resor till partners i Buenos Aires och Shanghai eller till centra i t ex Kanada, Israel, Japan, Korea och Indien.
– Naturligtvis kommer jag att få mindre tid till mitt eget vetenskapliga arbete. Lyckligtvis har jag utmärkta gruppledare som jag kommer att stå i ständig kontakt med för att driva min forskningsavdelning vidare, åtminstone på distans, säger Hansson.

Bill S. Hansson föddes i skånska Jonstorp utanför Höganäs och studerade biologi vid Lunds universitet. Efter doktorsstudier i ekologi och postdocperiod i USA blev han professor i kemisk ekologi; först i Lund och sedan vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. 2006 blev han kallad till direktörstjänsten vid Max Planckinstitutet för kemisk ekologi i Jena, Tyskland.

Som ledare för avdelningen för evolutionär neuroetologi studerar han neurobiologiska och beteenderelevanta aspekter av samspelet mellan insekter och deras värdväxter. I fokus står  hur insekter uppfattar dofter, hur denna information behandlas i deras hjärna och hur den till slut omsätts i ett beteendesvar.

Bill Hansson är även hedersprofessor vid Friedrich-Schiller-Universität, Jena och gästprofessor vid SLU, Alnarp. Han är medlem i ett antal nationella och internationella vetenskapsakademier, däribland Kungl Vetenskapsakademien, Kungl Skogs- och Lantbruksakademien och the Royal Entomological Society. Hansson har erhållit ett antal priser för sina insatser inom vetenskapen.

Sedan 2007 bor han med fru och två barn i Jena, men åker ofta tillbaks till skogsgården i Parismåla utanför Emmaboda där han kopplar av med skogsskötsel, jakt och fiske.

Läs mer

http://ice.mpg.de/ext/evolutionary-neuroethology.html

Kontakt

Angela Overmeyer M.A.,

Max Planck Institute for Chemical Ecology
Hans-Knöll-Str. 8
07743 Jena

+49 3641 57-2110
overmeyer@ice.mpg.de 

Foto: Anna Schroll


SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.