Skip to main content

Det kvittrar i markerna – SLU har kunskap om fåglar

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2017 14:11 CEST

Är du journalist och söker någon som kan svara på frågor om fåglar? På SLU finns många forskare som bedriver forskning om fåglar och som också kan svara på allmänna frågor om fåglars ekologi, beteenden och bevarande av fåglar och deras livsmiljöer.

- Jag hoppas att det spirande fågelintresse som man kan ana i media också leder till att man får upp ögonen för de förändringar i naturen som påverkar fåglarnas levnadsvillkor, säger Lars Edenius, samverkanslektor vid SLU.

Intresset för att dela med sig av sina fågelobservationer ökar kraftigt. I Artportalen, den centrala webbplatsen för observationer av Sveriges växter, djur och svampar som administreras av SLU, finns det mer än 40 miljoner observationer av fåglar inrapporterade.

Fåglarnas roll som indikatorer för miljöförändringar får också allt större uppmärksamhet. Som exempel kan nämnas långflyttande fåglar som binder samman länder och kontinenter. Genom att följa förändringar i deras antal över tid med ringmärkning och andra tekniker kan vi upptäcka storskaliga förändringar i miljön. SLU har en bred och djup kompetens i frågor som rör fåglarnas ekologi och bevarande.

Experter

Debora Arlt, forskare på institutionen för ekologi
Allmän artkunskap, populationsekologi och dynamik på främst stenskvätta, flyttningsekologi hos stenskvätta, bevarandebiologiska aspekter på fåglar och jordbrukslandskap, ringmärkning

018-672229

debora.arlt@slu.se

http://www.slu.se/en/cv/debora-arlt

Åke Berg, professor i naturvårdsbiologi vid Centrum för biologisk mångfald.

Forskning kring fågelfaunan i jordbrukslandskapet, inkluderat inventeringar av fågelfaunan på åkermark, i gårdsmiljöer, i energiskogar, skogsbryn och en rad andra miljöer. Studier av storspov, tofsvipa, kornknarr, sånglärka, gulärla och ortolansparv har genomförts inom ramen för dessa projekt.

018-672624

ake.berg@slu.se

http://www.slu.se/cv/ake-berg/

Lars Edenius, professor i viltekologi, institutionen för vilt, fisk och miljö allmän artkunskap, ringmärkning, flyttningsekologi hos boreala skogsfåglar, barrskogens fågelsamhällen. lars.edenius@slu.se

http://www.slu.se/cv/lars-edenius/

Sönke Eggers, forskare på institutionen för ekologi
Allmän artkunskap (Nordvästra Europa), beteendeekologi, livshistoria, bevarandebiologiska aspekter på fåglar i skog och jordbrukslandskap; flyttningsbiologi, ringmärkning, barrskogsmesar, lavskrika, sånglärka.

018-672630, 076-8283848

sonke.eggers@slu.se
http://www.slu.se/en/cv/sonke-eggers/

Yoan Fourcade, postdoktor på institutionen för ekologi, bevarande av gräsmarksfåglar och hur klimatet påverkar olika arters utbredning

018-672434

yoan.fourcade@slu.se

http://www.slu.se/en/cv/yoan-fourcade/

Adrian de Jong, forskare på institutionen för vilt, fisk och miljö, allmän artkunskap, flyttningsekologi hos boreala skogsfåglar, fåglar i jordbrukslandskapet, populationsgenetik

adriaan.de.jong@slu.se

Grzegorz Mikusinski, forskare på institutionen för ekologi, skogsfåglar

0581-697329, 070-7757161


grzegorz.mikusinski@slu.se

Johan Månsson, forskare på institutionen för ekologi, trana, gås, sångsvan, skador på gröda och förebyggande åtgärder

Johan Månsson: 0581-697325

johan.mansson@slu.se


http://www.slu.se/cv/johan-mansson

Lovisa Nilsson, forskare på institutionen för ekologi, trana, gås, sångsvan, skador på gröda och förebyggande åtgärder

Lovisa Nilsson: 0581-697345

lovisa.uk.nilsson@slu.se


http://www.slu.se/cv/lovisa-nilsson/

Johan Nilsson, Konsulent vid ArtDatabanken SLU.
Status för fåglar i Sverige. Arbetar med Artportalen (Artportalen.se)som är ett rapporteringssystem för fynduppgifter om Sveriges alla arter som används av myndigheter, forskare och naturvårdare såväl som privatpersoner. Informationen som läggs in är för alla att nyttja. Det finns idag över totalt ca 60 miljoner fynd i Artportalen.

018-672673, 073-3822140

johan.nilsson@slu.se

Jean-Michel Roberge, forskare på institutionen för vilt, fisk och miljö, allmän artkunskap, bevarandebiologiska aspekter på fåglar och skog

090-7868359, 070-5878359

jean-michel.roberge@slu.se

http://www.slu.se/cv/jean-michel-roberge/

Martijn Versluijs, doktorand vid institutionen för vilt, fisk och miljö, bevarandebiologiska aspekter på fåglar och skog

martijn.versluijs@slu.se

http://www.slu.se/en/cv/martijn-versluijs/

Tomas Pärt, professor i landskapsekologi, institutionen för ekologi
Fåglar i jordbrukslandskap och restaurerade våtmarker samt 25 år med stenskvättor

018-672704tomas.part@slu.se

http://www.slu.se/cv/tomas-part/

Anna Maria Wremp, Kommunikatör vid ArtDatabanken SLU.

Arbetar med Artportalen.se och Analysportalen.

018 67 13 94, 070 390 71 03anna-maria.wremp@slu.se

@annawremp

Michal Zmihorski, forskare på institutionen för ekologi, bevarande av jordbruks- och skogsfåglar
018-672229

michal.zmihorski@slu.se

http://www.slu.se/en/cv/michal-zmihorski

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.