Skip to main content

Green Innovation Park i Uppsala får 6 miljoner

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2016 09:43 CET

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och Akademiska Hus tilldelas sex miljoner kronor av Tillväxtverket för att utveckla den gemensamma satsningen på Green Innovation Park, ett centrum för grönt näringsliv i Uppsala.

– Det här ger oss möjlighet att växla upp verksamheten och satsa ännu mer på att stimulera samverkan mellan företagen och SLU:s forskare och studenter, säger Sara Brännström, SLU:s projektledare för Green Innovation Park.

I Tillväxtverkets motivering står bland annat: ”Projektet bidrar till att främja samarbetet mellan akademi och omgivande näringsliv. Projektet kan ses som ett klusterinitiativ som har potential att bli starkt nationellt”. Att Uppsala kommun och regionförbundet i Uppsala stödjer projektet genom medfinansiering var också av betydelse. Pengarna kommer från Europeiska regionala utvecklingsfonden och ges för en period om tre år.

Green Innovation Park är en gemensam satsning av SLU och Akademiska Hus för att öppna Campus Ultuna i Uppsala för andra verksamheter än akademi, i första hand företag inom de gröna näringarna. Visionen är att etablera tvåhundra företag inom de gröna näringarna i Ultuna och att skapa en kreativ innovationsmiljö i världsklass med aktiv samverkan mellan företagen och SLU:s forskare och studenter.

Green Innovation Park ska kunna härbärgera företag av alla storlekar, med inkubatorsverksamhet och företagshotell för små företag och god tillgång på mark för att bygga nya lokaler till större företag. Företagen kan även få tillgång till forskningsinfrastruktur som avancerad apparatur, laboratorier och databaser vid SLU.

– Vi vill utveckla Ultuna till Sveriges främsta centrum för grönt näringsliv, säger Per Nilsson, fastighetschef på Akademiska Hus. Stödet från Tillväxtverket ger oss förutsättningar att nå resultat snabbare. Det är även en viktig bekräftelse på vår satsning.

Läs mer om Green Innovation Park här: greeninnovationpark.se


För mer information:

Per Nilsson, fastighetschef Akademiska Hus region Uppsala och representant i Green Innovation Parks ledningsgruppTel: 072-224 90 28 E-post: per.nilsson@akademiskahus.se

Sara Brännström, samverkanskoordinator SLU och representant i Green Innovation Parks ledningsgrupp Tel: 072-742 51 14
E-post: sara.brannstrom@slu.se

Om Akademiska HusVi är ett av landets största fastighetsbolag och med fokus på universitet och högskolor bygger och förvaltar vi hållbara kunskapsmiljöer för hela människan. Vår långa erfarenhet och fokus på trender i den akademiska världen gör att vi kan bygga både innovativt och långsiktigt. Idag har vi ett fastighetsvärde på 64,8 miljarder kronor och en årsomsättning på 5,7 miljarder kronor. För att möta den ökande efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 19 miljarder kronor. Så bidrar vi till ett klokare Sverige. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se

Om SLU, Sveriges lantbruksuniversitetSveriges lantbruksuniversitet utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och utnyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3 000 medarbetare, 5 000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala. Läs mer på slu.se

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.