Skip to main content

Hästens och människans språk - Christina Planck, hedersdoktor vid SLU

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2012 13:58 CEST

Christina Planck, en av SLU i Skaras tidigare medarbetare håller sin hedersdoktorsföreläsning med titeln: Vikten av gemensamt språk.

Föreläsningen hålls den 5 oktober 2012 klockan 12.45 i Uppsala och kan följas via SLU:s webb samt i konferenssalen, Undervisningshuset SLU i Skara.

Agronom Christina Planck, Tidaholm
Från början av 1970-talet och fram till i dag har agronom Christina Plancks engagemang och medverkan för att öka kunskapen inom utfodringsområdet varit mycket omfattande och har bedrivits främst i skrift, böcker och artiklar, som lärare och föredragshållare i olika utbildningar och kurser, som rådgivare och som inspiratör till FoU-verksamhet.

Intresse för hästuppfödning och hästsport gjorde att Christina tidigt i sin yrkeskarriär blev medveten om svenska hästägares kunskapsbrist om hästens utfodring. Det fanns då ingen kursverksamhet, facklitteratur eller rådgivning i ämnet. Christina tog sig an uppgiften att förmedla kunskap.

Hon har under hela sin yrkesverksamma tid följt forskningen på hästutfodringsområdet, förutom genom litteraturen bland annat genom ett aktivt deltagande i EAAP:s kongresser och i dess hästkommission. Planck har också varit idégivare till olika forskningsprojekt.

Christina Planck utsågs 1993 att tillsammans med tre kolleger utreda förutsättningarna för att starta en hippologutbildning vid SLU och spelade även en viktig roll för utbildningens genomförande sedan regeringen fattat beslut om att starta utbildningen.

Engagemang i Skara
Christina Planck har under flera år arbetat som statskonsulent i hästens utfodring och vård med placering i Skara. Detta var möjligt tack vare engagemang från näringen i Västra Götalandsregionen.

Hon har varit en av de drivande krafterna för att starta en hästföretagarutbildning vid BYS, Biologiska yrkeshögskolan i Skara liksom att arrangera EU-EQUUS, en EU-konferens om hästen.

Programmet
Det fullständiga programmet med alla hedersdoktorsföreläsningar: http://www.slu.se/sv/om-slu/fristaende-sidor/aktuellt/alla-kalenderhandelser/2012/10/hedersdoktorsforelasningar/

Presentation av hedersdoktorerna: http://www.slu.se/sv/forskning/forelasningar-och-avhandlingar/hedersdoktorsforelasningar/hedersdoktorer-2012/

Mer information:

vanja.sandgren@slu.se, 0702-64 11 55.

christina@planck.se

 

 

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy