Skip to main content

Mjölkkors sömnbehov kartläggs i nytt SLU-projekt

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2009 10:41 CET

 Får svenska mjölkkor tillräckligt med sömn? Ingen vet idag hur mycket sömn våra mjölkkor behöver. Ny forskning på SLU ska visa hur länge korna behöver sova och om det finns samband mellan deras sömnbehov och allvarliga hälsoproblem som mastit och energibrist i tidig laktation.

Människor behöver sova tillräckligt för att må bra. Forskning på andra arter än kor har visat att individer med sömnbrist gör av med mer energi än när de får sova tillräckligt. Dagens högproducerande kor hålls ofta i lösdrift där de påverkas av många ljud och händelser i sin närhet under stor del av dygnet. Störningar som kan påverka deras möjlighet att få tillräckligt med sömn.

- Vi vill ta reda på hur mycket svenska kor egentligen behöver sova, säger Sigrid Agenäs, forskare på institutionen för husdjurens utfodring och vård på SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet).

- Sömnbrist kan ge högre energiförbrukning och sämre immunförsvar. De två största hälsoproblemen i svensk mjölkproduktion är mastit (juverinflammation) och energibrist. Energibrist uppstår i tidig laktation när korna inte kan äta tillräckligt mycket för att täcka behovet för mjölkproduktion. Kanske kan sömnbrist vara en av orsakerna till dessa problem, menar Sigrid Agenäs.

Aktivitet i hjärnan registreras

I studien, som pågår i två år och finansieras av FORMAS, kommer kornas sömnmönster att kartläggas med hjälp av EEG (elektroencefalografi). Det innebär att den elektriska aktiviteten i hjärnan registreras. Detta har tidigare bara gjorts i en studie i Finland på kalvar, så metoden behöver anpassas och utvecklas innan den tas i bruk.

- När vi har utvecklat en bra mätmetod så kommer vi att kombinera EEG-mätningar med direktobservationer då vi tittar på hur djuren beter sig i stallet. Sedan kommer vi att analysera sambanden mellan kornas sömn och deras produktion, säger Per Peetz Nielsen, även han forskare på institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU.

Väljer vila före foder

Tidigare forskning har visat att om man hindrar djur från att äta och ligga så prioriterar de att lägga sig ner före andra behov som att äta. Utöver dessa beteenden så ägnar kor även tid åt att vänta på mjölkning, bli mjölkade, dricka och att utföra sociala beteenden.

 - Det finns skäl att tro att kor med låg rang har särskilt svårt att sova tillräckligt, då deras låga rang innebär långa väntetider för att få tillgång till foder eller för att bli mjölkade, berättar Per Peetz Nielsen.

Sömn hos kor är ett nytt forskningsområde som omfattar beteende, hälsa, fysiologi och djurvälfärd. Förutom effekter på produktionen kommer forskarna även studera sambandet mellan sömn och kornas immunförsvar. Det finns forskning som visar att immunförsvaret påverkas negativt av sömnbrist.

I slutet av projektet kommer forskarna även ta fram en enklare metod för att mäta sovtiden ute på vanliga mjölkgårdar. Det finns idag tumregler för hur stor andel av korna som bör ligga ned och idissla samtidigt i en besättning. I framtiden kommer lantbrukaren alltså även kunna utvärdera om hans eller hennes kor sover tillräckligt för att må bra.

För mer information kontakta:

Per Peetz Nielsen, tel: 018-67 48 16, e-post: Per.Peetz.Nielsen@huv.slu.se

Sigrid Agenäs, tel: 018-671633, e-post: Sigrid.Agenas@huv.slu.semailto:

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera