Skip to main content

Nordligt mångmiljonprojekt om klimatforskning

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2015 08:00 CET

Ett internationellt forskarkonsortium som leds av de tre koordinatörerna Birgitta Evengård, professor i infektionssjukdomar vid Umeå universitet, Ann Albihn, adjungerad professor vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och laborator vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), samt Tomas Thierfelder, docent i miljö- och geoinformatik vid SLU, har fått 28 miljoner norska kronor från NordForsk i utlysningen Responsible development in the Arctic – opportunities and challenges: Pathways to action.

Projektet, som har en total budget om 47 miljoner norska kronor, ska studera effekter av klimatförändring på infektionssjukdomars epidemiologi och påverkan på samhällen i norr. Innehållet täcker många ämnesområden från klimatforskare, ekologer, veterinärer, medicinare, samhällsforskare och genusforskare, till specialister på ursprungsfolk.

Den pågående klimatförändringen märks först och mest i norr. Genom påverkan på mer eller mindre sårbara ekosystem förändras växters och djurs levnadsvillkor. En majoritet av de nya infektioner som drabbar människan i dag kommer från djurriket, både det vilda och det tama. Detta innebär förändrade förhållanden också för våra samhällen med påverkan på levnadsvillkor via effekter på näringar som turism, samhällsplanering, smittövervakning, etc. Förutsättningar för en god hälsa, både kroppslig och mental, förändras hos samer och andra boende, och olika hos kvinnor och män, barn och vuxna etc.

Förändringar i nordliga ekosystem har hittills underskattats, och genom samarbete med tydligt fokus på tvärvetenskapliga angreppssätt, och utbildning av unga forskare in i ett tvärvetenskapligt tänkande, ska detta forskarlag bidra till ökad kunskap om en hållbar utveckling i norr.

I projektet samarbetar SLU-forskarna med Umeå universitet, SVA, Stockholms universitet, University of Sheffield i England, Universitetet i Nordland Norge, Finska meterologiska institutet, Statens Seruminstitut i Danmark, Arctic Federal University i Archangelsk, Pasteurinstitutet i S:t Petersburg Ryssland, samt Dartmouth College i Hannover, New Hampshire, USA.

För mer information, kontaktaTomas.Thierfelder@slu.se , tel 018-67 17 93

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.