Skip to main content

Ny bok: Skapa sammanhang – naturvägledning som lärande för hållbar utveckling

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2012 08:35 CEST

”Skapa sammanhang” är en inspirations- och tankebok för alla som möter och kommunicerar med människor i naturen och kulturlandskapet. I den får elva författare dela med sig av sina erfarenheter av hur naturvägledning kan bidra till känsla av sammanhang.

Med ”Skapa sammanhang” vill Centrum för naturvägledning vid SLU uppmuntra och inspirera naturvägledare. Men också lyfta fram reflektioner om naturvägledares roll och ansvar idag. I boken kommer elva författare till tals som har olika ingångar till kunskapen om naturvägledning och hur det kan bidra till känslan av sammanhang i naturen. De gör det med reflektioner om naturvägledares roll, ansvar och möjligheter att blicka framåt och bidra till lärande för hållbar utveckling i ett brett perspektiv. Men också i mycket konkreta exempel på hur man kan guida i odlingslandskapet med utgångspunkt från mat eller om miljöfrågor utifrån sagor och myter.

Det kan ske genom att låta människor förvandlas till träd för en dag, som Joseph Cornell skriver om i kapitel 8. Eller att utgå från förundran över daggmasken för att förklara hela planeten, enligt Stefan Edman i slutkapitlet.

Lärande för hållbar utveckling
Naturvägledning kan bidra till kunskap och känsla av sammanhang. Historien om hur allt hänger samman kan berättas på tusen olika sätt. Gemensamt för berättelserna är att de skapar osynliga band mellan människor och platsen där de befinner sig – i staden, skogen eller på planeten. Vi befinner oss just nu i den tioårsperiod (2005-2015) som av FN deklarerats som dekaden för lärande för hållbar utveckling. Det brådskar nu med den hållbara utvecklingen. Och för att vi ska lyckas krävs att många samtidigt är motiverade och dessutom har kunskap och redskap för att själva ta ansvar för sin framtid.  

Naturvägledarens roll
Naturvägledare möter ofta människor som valt att på sin fritid söka en upplevelse. Kanske också att lära sig något de inte visste förut. Med sig har de kunskaper, förväntningar, tidigare erfarenheter och en ambition att dela en upplevelse med familj eller vänner. Vad kan naturvägledningen göra i dessa möten? Gemensamt för många naturvägledare runt om världen är en vilja att genom berättelser om en plats och om kopplingen mellan människa, natur- och kulturarv bidra till att utmana tankar, fördjupa förståelse och vidga perspektiv. På så sätt hoppas man bidra till attityd- och beteendeförändringar.

”Skapa sammanhang” omfattar 100 sidor och är utgiven av Centrum för naturvägledning vid Institutionen för stad och land vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala och utgör del tre i CNV:s skriftserie Naturvägledning i fokus. Pella Larsdotter Thiel och Cecilia Bertilsson har varit redaktörer.  

Kontakt och mer information:
Eva Sandberg, föreståndare för Centrum för naturvägledning (CNV), SLU Uppsala
Telefon: 018-67 24 47, 073-730 40 57
E-post: eva.k.sandberg@slu.se

Centrum för naturvägledning (CNV)
- kompetensresurs, utvecklingsnav och mötesplats för alla som förmedlar kunskap om och väcker känsla för naturen och kulturlandskapet.

Läs mer om boken "Skapa sammanhang" och beställ den på CNV:s hemsida: www.slu.se/cnv

 

 

 

 

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy