Skip to main content

Nya sätt att använda fluglarver och appar i jordbruket

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2016 10:00 CEST

På vidsträckta betesmarker är det utmärkt att snabbt hitta ett speciellt djur, eller i lösdriften. Det kan man göra med hjälp av SLU:s forskning. Foto: Jenny Svennås Gillner, SLU.

En app för att hitta enskilda djur i stora besättningar, och fluglarver som högvärdigt proteintillskott för höns – det är två exempel på forskningsnyheter som SLU visar upp på Elmia lantbruk i Jönköping 19–21 oktober. Välkommen till monter B03:83.

Övervaka djuren med mobiltelefonen

Många former av avancerad teknik kommer nu på bred front inom animalieproduktionen som en hjälp för lantbrukaren att kunna kontrollera att djuren mår bra, att de rör sig och äter normalt. I stora lösdriftsbesättningar och när djur är ute på bete kan det vara svårt att hitta ett speciellt djur. På Elmia visar vi på exempel på hur ny och billig teknik kan hjälpa lantbrukaren i vardagen när de ska sköta många djur och hur man snabbt med en app i sin mobiltelefon kan hitta en utvald ko bland många.

Kontakt: Anders Herlin

Telefon: 070-455 51 94

E-post: anders.herlin@slu.se


Larver omvandlar avfall till djurfoder

Vid SLU pågår forskning om att låta fluglarver omvandla organiskt avfall och gödsel till proteinfoder till främst fjäderfä och fiskodlingar men även för grisproduktion. För den ekologiska produktionen är det svårt att hitta godkänt proteinfoder med tillräckligt mycket av vissa aminosyror. Där skulle larverna fungera utmärkt. Fluglarverna omvandlar avfallet effektivt. Av 1 000 kilo avfall blir det 200 kilo larver och 200 kilo avfallsrester, som kan användas till organiskt gödningsmedel.

Processen innebär två stora fördelar. Den ena är att Sverige kan producera eget och högkvalitativt proteinfoder. Den andra är att värdet på det organiska avfallet ökar när det omvandlas till djurfoder.

Kontakt: Cecilia Lalander

Telefon: 076-221 53 61

E-post: cecilia.lalander@slu.se

SLU presenterar inte bara dessa två forskningsprojekt. Det är många forskare som visar sina projekt i SLU:s monter. Vi har våra duktiga studentkommunikatörer på plats för att informera om alla våra utbildningar. Representanter från Partnerskap Alnarp, Tillväxt trädgård och RådNu finns också i vår monter.

Kontakt

Träffa både Anders och Cecilia på Elmiamässan och prata med dem direkt. SLU finns i monter B03:83. De är dock inte i montern alla dagar. Du kan kontakta Mårten Granert för tider och dagar då du du kan träffa dem.

Mårten Granert

Telefon: 072-243 85 95

E-post: marten.granert@slu.se

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.