Skip to main content

Nyttiga blåbär från framtida odlingar?

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2010 10:00 CEST

Fler och nyttigare blåbär till konsumtion och livsmedelsindustri kan bli verklighet om vi lär oss odla vår inhemska art, Vaccinium myrtillus. Andreas Åkerström visar i sin doktorsavhandling vid SLU i Umeå att blåbär av nordlig härkomst innehåller mest av de hälsosamma antocyanidinerna, även jämfört med sydliga bär som fått växa intill de nordliga under tio år. I varmt väder, under långdagsförhållanden och mot slutet av säsongen blev halterna högre i bären.

Blåbär (Vaccinium myrtillus) är en liten dvärgbuske som växer vilt i norra Europa. I Skandinavien finns det stora mängder hälsosamma blåbär ute i skogarna, i medeltal 500 miljoner kg per år, men endast 5–8 procent tas tillvara. För att öka avkastningen och rationalisera skörden har blåbärsodlingar, en form av trädjordbruk, föreslagits.

V. myrtillus innehåller mer av de nyttiga fenoliska ämnena*, speciellt antocyanidiner och andra flavonoider, än dess amerikanska släkting V. corumbosum, dvs. ”high bush blueberries”, som redan odlas. Vidare innehåller blåbär inte några allergener. Tillsammans innebär detta att dessa bär lämpar sig väl för att ingå i så kallade funktionella livsmedel.

Som ett första steg mot att odla V. myrtillus har Andreas Åkerström i sitt doktorsarbete vid SLU tagit reda på hur de hälsosamma substanserna i blåbären (antocyanidiner) påverkas av temperatur–, ljus– och näringsförhållanden.

– Jag ville också besvara frågan om i vilken grad bildandet av dessa ämnen i bäret styrs av växtens gener eller av klimatet där de växer, säger Andreas Åkerström.

Mängden antocyanidiner i bären visade sig vara beroende av både temperatur och dagslängd, med högre halter vid högre temperatur (16°C jämfört med 11°C) och under långdagsförhållande (24 timmar ljus) jämfört med kort dag (20 timmar ljus). Halterna ökade mot slutet av säsongen upp till en gradsumma av 1 350 grader C, varefter halterna minskade. Man summerar då medeltemperaturen dag för dag från 1 maj, men tar inte med medelsummor under 5 grader C.

Under ett mycket soligt år var koncentrationen högre hos bär från plantor i skuggiga lägen jämfört med sådana från öppna, solexponerade växtplatser.  I soliga lägen uppnås gränsvärdet snabbt och därefter avtar koncentrationen.– Men produktionen av antocyanidiner visade sig också vara genetiskt styrd, berättar han.

Halterna var högre i plantor som härstammade från nordliga populationer än i plantor med mer sydlig härstamning, trots att de fått växa på samma plats och under liknande förhållanden under mer än tio år. Detta förhållande kunde också konstateras i bär från vilda populationer på sin naturliga växtplats, i norr respektive söder.

Med rätt plantmaterial och genom att kontrollera odlingsmiljön kan man alltså öka halterna av hälsosubstanserna i blåbär dramatiskt i jämförelse med naturliga förhållanden samt minska variationen mellan år.

– I kombination med det starka intresset och den uppåtgående marknaden för blåbärsprodukter, betyder dessa resultat att framtiden för odling av blåbär ser ljus ut, säger Andreas Åkerström.

*Fenoler är biologiskt aktiva, ofta giftiga ämnen, som fungerar som antioxidanter. I frukt och bär är huvudgrupperna fenolsyror, kumariner, tanniner och flavonoider.

--------------------------------------------------------

Skoglig magister Andreas Åkerström, institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU, försvarar sin avhandling med titeln ”Factors affecting the anthocyanidin concentration in fruits of Vaccinium myrtillus L.”. Disputationen avser filosofie doktorsexamen.

 

Tid: fredagen den 24 september 2010 klockan 10.00

Plats: Aspen, Skogsmarksgränd, SLU, Umeå

Opponent: Dr David Percival, Department of Environmental Sciences, Nova Scotia Agricultural College, Nova Scotia, Canada

 

Mer information

Andreas Åkerström, 090-786 87 63, 070-216 11 45, andreas.akerstrom@njv.slu.se

Avhandlingen, http://diss-epsilon.slu.se:8080/archive/00002342/

Nordliga blåbärsåkrar i kustnära bygder, http://www.slu.se/Documents/externwebben/overgripande-slu-dokument/popvet-dok/faktatradgard/pdf04/Tr04-04.pdf

Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, http://www.slu.se/sv/fakulteter/nl/om-fakulteten/institutioner/institutionen-for-norrlandskt-jordbruksvetenskap/

 

Pressbilder

(Får publiceras fritt i samband med artiklar om disputationen, fotograf ska anges.)

Andreas Åkerstöm bakom en burk med blåbärsplantor.

Foto: J & B Media, copyright: HÖN

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy