Skip to main content

Ökat entreprenörskap för Skaraborgs studenter

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 11:18 CEST

Drivhuset Skaraborg skapas till nytta för lärosätena, studentkårerna och det regionala näringslivet i Skaraborg. Syftet är att förnya och skapa kraft i det omgivande samhället genom ett ökat entreprenörskap.

Drivhuset Skaraborg kommer att ha kontor både på Högskolan i Skövde och SLU: s campusområde i Skara. Tanken är att det skall vara en resurs för Skaraborgs alla studenter när det handlar om viljan att utveckla idéer till livskraftiga företag. Drivhuset Skaraborg ska väcka skaparlust och inspirera till företagande främst genom inspiration och attitydskapande aktiviteter, men också genom ett aktivt nätverkande och genom rådgivning och stöd kring idéförverkligande.

Det första Drivhuset skapades vid Karlstad universitet 1993. Idag finns 10 st Drivhus runt om i Sverige och det elfte kommer alltså att bildas i Skaraborg. I och med stiftandet av Drivhuset Skaraborg finns Drivhus vid samtliga lärosäten i Västra Götaland.

Invigning och stiftande sker 14/4 kl 14.00 på Green Tech Park, SLU:s campusområde i Skara, Gråbrödragatan 11.

För ytterligare information, kontakta: Richard Andersson, AGROVÄST Livsmedel AB, 0703-18 25 08 eller richard.andersson@agrovast.se. Se även Drivhusens nationella websida www.drivhuset.se.

Stiftare är:

  • Skövde Studentkår
  • Skara Studentkår
  • Gothia Innovation AB
  • AGROVÄST Livsmedel AB
  • IDC West Sweden

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy