Skip to main content

Pressinbjudan: Ekosystemtjänster – fantastiskt eller förödande för biologisk mångfald?

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2016 10:00 CEST

CBM:s Mångfaldskonferens 27 oktober 2016, tema ekosystemtjänster. Foto: Anders Esselin.

En mängd aktörer försöker idag identifiera, systematisera och värdera ekosystemtjänster, de produkter och tjänster från naturen som bidrar till vårt välbefinnande. En viktig fråga är hur väl begreppet kan fungera i arbetet med biologisk mångfald – är teorin i fas med praktiken? Om detta handlar Mångfaldskonferensen 2016, som arrangeras av CBM och Naturvårdsverket den 27 oktober vid SLU i Uppsala.

Vi är på väg från teori till praktik när det gäller ekosystemtjänster. Det finns stora förväntningar på att ekosystemtjänstanalyser ska kunna bidra till ökad förståelse av och hänsyn till den biologiska mångfalden i planering och beslutsfattande.

Men det finns oklarheter mellan hur ekosystemtjänster och biologisk mångfald förhåller sig till varandra, och om begreppet kan fungera som ett bra och praktiskt verktyg just för arbetet med biologisk mångfald.

Vilka olika synsätt, värderingar och arbetssätt finns vad gäller ekosystemtjänster – och vad innebär det för tjänstemän, forskare och praktiker, och i slutändan naturen som begreppsbygget är satt att värna?

Mångfaldskonferensen 2016 kommer att belysa de möjligheter och begränsningar som idag diskuteras. Också det praktiska arbetet med biologisk mångfald och ekosystemtjänster kommer att lyftas fram. Under konferensen kommer bland annat CBM:s föreståndare Tuija Hilding-Rydevik att presentera det forskningsprojekt hon och Malgorzata Blicharska gjort om ”Ekosystemtjänster i praktiken”, ett uppmärksammat arbete om erfarenheter av att praktiskt använda begreppet ekosystemtjänster i planering och beslutsfattande i Sverige.

Konferensen arrangeras av Centrum för biologisk mångfald, CBM, tillsammans med Naturvårdsverket. Konferensen hålls på svenska och vänder sig i första hand till tjänstemän, praktiker och forskare. Journalister är varmt välkomna att delta. Kontakta i så fall annika.m.borg@slu.se eller anna.westin@slu.se, se kontaktuppgifter nedan.

#mk2016cbm

Om konferensen

Mångfaldskonferensen 2016: Ekosystemtjänster – förödande eller fantastiskt för biologisk mångfald?

Tid: torsdag 27 oktober kl 9.00-16.30
Plats: Loftets hörsal, SLU:s campus Ultuna, Uppsala
Språk: svenska
Mer information och program: www.slu.se/mk16

Kontaktpersoner

Anna Westin, forskare, Centrum för biologisk mångfald
070-295 27 03, anna.westin@slu.se

Annika Borg, kommunikatör, Centrum för biologisk mångfald
072-522 03 23, annika.m.borg@slu.se

Centrum för biologisk mångfald, CBM, är ett centrum för forskning om biologisk mångfald som en avgörande fråga för samhällsutvecklingen. CBM är gemensamt för Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet och inrättades 1994 av regeringen.

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.