Skip to main content

Pressinbjudan från SLU: Vad är lyckad forskning?

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2014 13:45 CEST

Samhället bör naturligtvis satsa på framgångsrika forskningsprojekt. Men vad är det? Välkommen till SLU den 21 maj på en workshop om vägen till lyckad forskning.

Hur man mäter kvalitet på forskning är en viktig fråga när det gäller rankning mellan universitet. Det har också stor betydelse för myndigheter, forskningsråd och stiftelser som fördelar pengar till olika forskningsprojekt. Och givetvis är det intressant för alla som bidrar till forskning via skattesedeln.

Men kvalitet är inte lätt att mäta. Är antalet publiceringar i vetenskapliga tidskrifter ett relevant mått på framgång? Eller ska man titta på om resultaten verkligen används?

Och när vet man om ett forskningsprojekt är lyckat? När det avslutas, efter ett år eller efter tio år?

Är det lyckat om man uppnått de uppsatta målen? Är det ännu mer lyckat om man lyckats åstadkomma något utanför de uppsatta ramarna?

På workshopen ska detta diskuteras med hjälp av följande gäster:

  • Professor Anne-Marie Hermansson, Chalmers Tekniska Högskola
  • Anna Lundborg, handläggare vid Energimyndigheten
  • Professor Johan Schnürer, vicerektor vid SLU
  • Patrik Hadenius, chefredaktör på Forskning och Framsteg
  • Staffan Karlsson, bibliometrisk analytiker, KTH
  När: 21 maj 9.30 -16, därefter mingel till klockan 18.

Plats:  Loftet, Ultuna, Uppsala

Medierna är välkommen att delta delar av eller hela dagen. Vi bjuder på fika och snacks till minglet.

Workshopen arrangeras av programmet Salix Molecular Breeding Activities (SAMBA) vid SLU.

Mer information:

From research to practice -
characteristics of successful research programmes

Kontakt: Ann-Christin Rönnberg Wästljung, Anki.Wastljung@slu.se , 018-67 33 16

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.