Skip to main content

Pressinbjudan: Internationell konferens om grönare städer och trädskötsel

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2014 07:57 CEST

Forskare från 35 länder och 6 kontinenter träffas under två dagar, 16-17/6, på SLU i Alnarp. Under konferensnamnet Urban Tree Diversity kommer forskare och praktiker från hela världen dela med sig av forskningsresultat och erfarenheter kring hur våra städer kan bli grönare och hur vi på bästa sätt kan ta hand om våra träd.

Cecil Konijnendijk van den Bosch är prefekt vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning och han berättar att konferensen har planerats i över 1,5 år och har fått stor internationell spridning. 
– Det är fantastiskt kul att se hur forskare från bland annat Japan, Nya Zeeland, Ryssland, USA och Brasilien har valt att samlas i Alnarp. Det visar på vilken hög status Alnarp har i dessa sammanhang, säger Cecil.

Konferenskoordinatorn Johan Östberg berättar att konferensens namn, Urban Tree Diversity, är något som kommer genomsyra hela konferensen. 
– Mångfald är en viktig faktor för alla typer av hållbarhet. Om vi bara har ett synsätt eller använder ett enda material blir vi sårbara. Detta gäller även för urbana träd. Under konferensen behandlas därför inte bara frågan om olika arter, utan även ekosystemtjänster, kulturella och sociala aspekter som rör träd, och skötselaspekter och gestaltning. Urban Tree Diversity är alltså en konferens som handlar om mångfald genom att visa på mångfald, berättar Johan.

Under konferensens två dagar i Alnarp kommer över 50 talare agera och arrangörerna räknar med att runt 250-300 deltagare kommer ansluta till konferensen.

Detta är första gången en så stor internationell konferensen om stadsträd hålls i Sverige och målet med konferensen är inte bara att sprida forskningsresultat, utan att vara en viktig mötesplats för alla som arbetar med stadsträd och att sätta Alnarp på kartan som en viktig forskningsmiljö för stadsträd.

Pressen hälsas välkommen, bästa tillfälle för intervjuer är under andra konferensdagen (17/6), kl  10.30-11.00 och 13.10-14.00.

Var? Aulan, Alnarpsgården, SLU Alnarp
När? 16-17/6, exkursionsdag 18/6

Konferensen anordnas i samarbete med bland annat Malmö stad och pågår mellan den 16-18 juni. Under konferensen sista dag, den 18 juni, kommer deltagarna få möjlighet att besöka platser runt om i Malmö och Köpenhamn.

Läs mer

Mer information om konferesen: http://www.urbantreediversity.com/

Kontakt

Johan Östberg, Forskare/Filosofie doktor, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU Alnarp. Tel: 040 41 51 26. Mobil: 0709 10 81 01 E-post: johan.ostberg@slu.se

Dr Cecil Konijnendijk van den Bosch, prefekt, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU Alnarp.
Tel: 040-41 51 49. Mobil: 070-283 30 77. E-post: cecil.konijnendijk@slu.se

 

Foto: Viktor Wrange


SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.