Skip to main content

Pressinbjudan: Kan vi återskapa uroxen, eller ett djur med liknande egenskaper?

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2016 09:08 CEST

Kommer dagens igenväxande ängs- och hagmarker att hållas öppna av vilda kor i framtiden? Den 6 oktober anordnar SLU ett seminarium i Uppsala om forskning som handlar om återskapandet av uroxen, eller åtminstone ett betesdjur som har samma funktioner i landskapet. Seminariet tar också upp frågor som rör etik och lagstiftning. Medverkar gör forskare från SLU, Aarhus universitet och Wageningen University.

Igenväxning av det betade landskapet pekas ofta ut som det största hotet mot biologisk mångfald i Sverige. Mer än 70 procent av ängs- och hagmarkerna har försvunnit under de senaste 100 åren, och minskningen fortsätter. Detta landskap har skapats och förvaltats av oss människor och våra betesdjur, framförallt kon.

– När mängden betande tama kor minskar, måste vi lyfta blicken från det tama till det vilda, säger docent Carl-Gustaf Thulin, vid SLU:s centrum för vilt- och fiskforskning.

Ett flertal frågor kommer att lyftas under seminariet: Kan modern genteknik eller husdjursavel hjälpa oss att återskapa uroxen? Kan vi göra det enkelt för oss och bara förvilda tamkor? Vad säger lagen om det, och vilka är de etiska perspektiven på dessa frågor? Symposiet ger även ett historiskt perspektiv på det betade landskapet – hur fungerade det innan vi och våra husdjur dominerade landskapsutvecklingen?

Seminariet hålls på engelska och vänder sig i första hand till forskare, beslutsfattare och intresseorganisationer. Journalister är mycket välkomna – kontakta i så fall Carl-Gustaf.Thulin@slu.se.

------------------------------------------------------------------------------------

OM SEMINARIET

Stitching Aurochs – The search for genotypic, phenotypic & ecotypic equivalents of an extinct species

Tid: Torsdag 6 oktober, 13.00–17.00
Plats: Sal Audhumbla, VHC, SLU, Uppsala
Språk: Engelska
Mer information: http://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/cfw/files/news/invitation_and_programme_stitching_aurochs_final.pdf

Program

  • 13.00 Welcome Address, Carl-Gustaf Thulin
  • 13.20 The ecosystem function of extinct megafauna, Jens-Christian Svenning (plenary)
  • 14.00 The genetics of dedomestication, Göran Andersson/Richard Crooijmans
  • 14.40 COFFEE
  • 15.00 Stitching Phenotypic Aurochs, Ronald Goderie
  • 15.20 The search for eco-equivalents of extinct grazers, Petter Kjellander, SLU
  • 15.40 Ethics of rewilding domestic species, Helena Röcklinsberg, SLU
  • 16.00 Legal prerequisites for rewilding in Sweden, Lotta Berg, SLU
  • 16.20 Discussions – management needs & research interests
  • 17.00 Conclusions & Suggestions

Kontaktperson
Carl-Gustaf Thulin
Föreståndare/docent, Centrum för vilt- och fiskforskning
Vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
070-564 53 58, carl-gustaf.thulin@slu.se

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.