Skip to main content

Pressinbjudan: Natursten allt populärare – men kunskapen brister

Pressmeddelande   •   Jan 07, 2010 14:40 CET

Natursten som bygg- och markmaterial och har fått en renässans i Sverige de senaste tio åren. Importen av helt okända stenmaterial ökar i accelererande fart och marknaden översvämmas av ett stort antal nya stensorter, vissa lämpliga, andra rent olämpliga.

Kunskapsbristen är dock stor på flera håll. Därför anordnar SLU i Alnarp och Lunds Tekniska Högskola en fortbildningsdag måndagen den 11 januari 2010 för lärare vid universitet och högskolor som utbildar arkitekter och ingenjörer inom bygg- och anläggning. Journalister är också välkomna.

– Ofta används helt okända stenmaterial. Det finns till exempel graniter som rostar eller vittrar och kalkstenar som inte överlever första vintern, berättar Kurt Johansson, adjungerad professor vid området Landskapsutveckling, SLU i Alnarp och f ö Sveriges enda professor inom området natursten som bygg- och anläggningsmaterial.

Samtidigt är möjligheterna till bra naturstenprodukter, konstruktioner och lösningar större än någonsin eftersom den maskinella utrustningen för bearbetning ständigt förbättras.

– Trots det ser vi ändå exempel på sorgligt dåliga stenval och undermåligt utförda monteringar, påpekar Kurt Johansson. Av den natursten som används i Sverige går uppskattningsvis 80 procent till offentliga kunder eller stora privata objekt, där arkitekter och konstruktörer varit föreskrivande. Behovet att göra en noggrann precisering av intentionerna avseende estetik, funktion, hållbarhet hos materialet och monteringen, har aldrig varit större än idag. Därför är behovet av kunskap större än någonsin. Det går inte som förr att lita på hantverkskunnande hos stenleverantören eller montören. Många inom det säljande och det monterande ledet saknar tillräcklig kunskap eller yrkestradition. De som har den blir inte sällan utkonkurrerade.

– Med en bristfällig beskrivning är risken stor att det blir ett helt annat utförande än man tänkt sig. Exemplen på detta är många. Byte i upphandlingsskedet av föreskrivet material till ett billigare verkar snarare mer vara regel än undantag. Ibland väljs helt oprövat material, berättar Kurt Johansson.

Utbildningsdagen riktar sig till lärare vid samtliga universitet och högskolor som utbildar arkitekter och ingenjörer inom bygg- och anläggning, däribland SLU, Chalmers, LTH och KTH.

Tid: Den 11 januari 2010 kl 9.30-16.00 Plats: Sundsvägen 14, Crafoordsalen,
Karta: http://alnarp2.slu.se/pdfkartor/Alnarpskarta2009_08.pdf

För ytterligare information och anmälan (det senare till Kurt Johansson):
Kurt Johansson, SLU, tel 040-211230, Mobil 0705-513694
Kerstin Barup, LTH, tel 046-222 72 68, Mobil: 0734-22 27 26
Tim Delshammar, SLU, tel 040-415146, Mobil 0702-185894

Program
(Moderator: Mark Isitt)

09.30 Registrering och kaffe.
Adj professor Kurt Johansson tillsammans med medarbetare finns tillgängliga för att svara på frågor.

10.00 Välkommen. Tiina Sarap, dekan vid SLU Alnarp

10.15 Allmänt om natursten i bygg och anläggning. Kurt Johansson, adjungerad professor vid Område landskapsutveckling SLU. Frågor och diskussion (ca 15 minuter).

11.00 Natursten i husbyggnad. Gert Wingårdh, adjungerad professor vid Chalmers, Wingårdh arkitekter Frågor och diskussion (ca 15 minuter).

12.00 Natursten i utemiljö. Thorbjörn Andersson, adjungerad professor vid Institutionen för stad och land, SLU, SWECO Frågor och diskussion (ca 15 minuter).

12.45 Lunch

13.45 Natursten i konsten. Pål Svensson, konstnär Frågor och diskussion (ca 15 minuter).

14.30 Restaurering av natursten. Mats Edström, professor vid institutionen för arkitektur, LTH Frågor och diskussion (ca 15 minuter).

15.15 Behovet av naturstensutbildning för arkitekt- och byggnadsingenjörsstudenter. Kurt Johansson, adjungerad professor vid områdetn för landskapsutveckling SLU Frågor och diskussion (ca 15 minuter).

15.30 Uppsummering

16.00 Utbildningsdagen avslutas


Bakgrund
Unik professur
Kurt Johansson tillträdde som adjungerad professor vid SLU den 1 mars 2009. Det är första gången på flera årtionden som ämnet Natursten som bygg- och anläggningsmaterial fått en akademisk hemvist.
Uppdraget är att försöka nå alla studenter med en kort utbildning (några timmars föreläsning samt studiebesök) i ämnet Natursten som bygg- och anläggningsmaterial på samtliga universitet och högskolor som utbildar arkitekter och ingenjörer inom bygg- och anläggning, SLU, CTH, LTH, KTH med flera. Dessutom ingår eventuella fördjupningskurser, workshops, handledning för examensarbeten och andra forskningsuppdrag. Detta är kostnadsfritt för mottagande institution.

Stenhandbok och dvd-film
Stenbranschen och kringliggande branschers kunskap och erfarenhet i ämnet Natursten som bygg – anläggningsmaterial har under de senaste sju åren samlats in och dokumenterats i ett encyklopediskt dokument, Stenhandboken, en tjock pärm med häften från de olika verksamhetsområdena med sammanlagt över 1 000 sidor. Den finns ute på ett stort antal arkitekt- och konsultkontor men inom den akademiska världen har den fått en begränsad spridning. Delar av denna kan användas som kurslitteratur, men för att fungera som kurslitteratur för studenter bör en sammanfattande skrift som är anpassad till studieplanen tas fram. De som deltar i utbildningsdagen kommer få en komplett Stenhandbok, inklusive dvd-filmen: Ur berg

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy