Skip to main content

Prisbelönad bok om biologiska samlingar

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2014 14:30 CEST

Kungl. Vetenskaps-Societeten har tilldelat Torleif Ingelög en av naturalhistorisk-medicinska klassens Benzeliusbelöningar för år 2014 för boken "Skatter i vått och torrt”.

Torleif Ingelög har drivit frågor om naturvård och biologisk mångfald sedan tidigt 70-tal. Han startade ArtDatabanken vid SLU och ledde dess arbete från 1980-talet till 2007 och slutade sin tjänst vid SLU våren 2013. Nu har han belönats för boken ”Skatter i vått och torrt”, som presenterar Sveriges biologiska samlingar.

I svenska biologiska samlingar finns idag över 33 miljoner föremål bevarande. Växter, svampar, djur och fossil bevaras i våra museer och samlingar – en del i vått, andra torrt. Fyra århundraden av hängivet arbete har byggt upp en ovärderlig nationalskatt. Genom boken vill författaren skapa en större insikt och förståelse bland politiker och beslutsfattare för samlingarnas betydelse och nytta för samhället, både idag och för kommande generationer.

Boken berättar mer om hur samlingarna sköts och används och om insamlingens umbäranden genom historien. Det har tagit mycket kraft, arbete och pengar att inskaffa museernas samlingar. Nya insamlingar är svåra eller omöjliga att få till stånd och skulle bli mycket kostsamma. Museerna gör samtidigt ett enormt arbete att tillgängliggöra detta material. Dels i folkbildningssyfte men också för forskare från alla delar av världen som fritt får använda sig av samlingarna.

Benzeliusbelöningarna delas ut av Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala som grundades 1710 av Eric Benzelius d.y. Syftet var att genom inbördes kontakter ledamöterna emellan och med kolleger utomlands samla, utveckla och sprida den kunskap som framför allt inom naturvetenskaperna började få allt större betydelse vid denna tid.

Priset delas ut den 2 september 2014 i Uppsala och består av en penningsumma på 20 000 kronor samt diplom. 


Bokfakta

Titel: Skatter i vått och torrt. Biologiska samlingar i Sverige.
Författare: Torleif Ingelög
Form och layout: Lena Eliasson
Bildredaktör: Lena Eliasson
Antal sidor: 368 ISBN: 978-91-88506-91-7
Utgivning: 18 november 2013 av ArtDatabanken SLU
Boken är rikt illustrerad med över 500 bilder på föremålen i samlingarna, människorna och miljöerna.

Mer information:

Torleif Ingelög, tel. 070-551 08 65, e-post:torleif.ingelog@gmail.com

Johan Samuelsson, programchef kommunikation, ArtDatabanken SLU, tel 018-67 34 09, mobil 070-679 34 09, e-post johan.samuelsson@slu.se 

ArtDatabanken, SLU
Box 7007, 750 07 Uppsala
Hemsida: www.slu.se/artdatabanken


SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.