Skip to main content

SLU-forskare utvecklar metod för analys av luftföroreningar

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2010 10:07 CEST

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har utvecklat en enkel och billig metod för att analysera partikelföroreningar i luften.

Den bygger på utveckling av en provtagningsteknik som forskargruppen gjort i samarbete med företaget Sempore AB och där man använder små bordsplacerade svepelektronmikroskop i kombination med spektroskopi.

Gruppen består av doktoranden Kai Wilkinson och handledarna docent Gulaim Seisenbaeva och professor Vadim Kessler. Seisenbaeva kom på den revolutionerande idén att studera mikroskopets analysförmåga på modellpartiklar av sot impregnerade av metallsalter.

Den information man får genom analysmetoden är av allmän karaktär, men genom att kombinera den kemiska uppbyggnaden av analyserade partiklar med kunskap om deras inneboende hälsoeffekter kan man göra en bättre riskbedömning.

Metoden innebär en möjlighet att utföra grundämnesanalyser. Genom den röntgenstrålning som avges i samspelet mellan enskilda partiklar och svepelektronstrålen kan man fastställa atomsammansättningen. Det är väl känt att inandningsbara partiklar medför hälsorisker och den nya metoden innebär nu att man rutinmässigt kan övervaka det kemiska innehållet.

Arbetet fortsätter nu i samarbete med institutionen för miljömedicin vid Karolinska institutet där man arbetar med att utveckla prognosbilden för hälsoeffekter baserad på observerade föroreningsmönster.

– Det roliga är att vi fick instrumentet från vår fakultet, Naturresurser och lantbruksvetenskap, som en strategisk satsning på nya karaktäriseringsmetoder, säger Vadim Kessler.

Projektet har finansierats av forskningsstiftelsen Formas.

För ytterligare information: prof Vadim Kessler, SLU, vadim.kessler@kemi.slu.se, tel 018-67 15 41

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy