Skip to main content

SLU:s ekonomi fortsatt stark

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2010 12:00 CET

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) uppvisar en fortsatt stark ekonomi. År 2009 blev resultatet ett överskott på 15 miljoner kronor, bland annat tack vare att de externa bidragen och uppdragsintäkterna ökade med 149 miljoner kronor under året.

Det framgår av den årsredovisning som på torsdagen godkändes av SLU:s styrelse.

SLU fick också 40 miljoner kronor extra av regeringen för verksamhetsgrenen fortlöpande miljöanalys och ekonomiska förstärkningar i fjolårets forskningsproposition.

SLU har nu ett kapital på 386 miljoner kronor. SLU nyanställde motsvarande 151 årsarbetskrafter under 2009 och universitetet räknar med att anställa ytterligare personer, många anställningar påbörjades också under 2009. Det gäller i huvudsak akademisk personal.

Från och med 2011 kommer universitetets fasta lokalkostnader att öka i och med att de stora nybyggena i Uppsala, BioCentrum, Mark-Vatten-Miljö-Centrum och forskningsladugården i Funbo-Lövsta, tas i bruk. Senare tillkommer också det nya VH-Centrum med Universitetsdjursjukhuset.

Studenttillströmningen var under 2009 mycket god. Antalet behöriga sökande till grundprogrammen ökade med över 40 procent jämfört med året innan och även antalet antagna ökade så att programmen fylldes till 92 procent, jämfört med 85 procent året innan. Även antalet antagna till fristående kurser ökade med 21 procent.

 

Ytterligare upplysningar: Universitetsdir Ulf Heyman, ulf.heyman@adm.slu.se, tel 070-342 10 23

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy