Skip to main content

SLU satsar på yngre forskare

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2013 16:30 CET

SLU:s satsning på att stödja excellent forskning vänds i år mot de yngre forskarna. Med utgångspunkt i universitetets strategi för 2013-2016, där ett av de viktiga insatsområdena är ”att identifiera och stödja lovande yngre forskare”, tas nu det första steget.

Fyra unga forskare får ett tvåårigt stöd som under 2013–2014 fördelas i form av ett ”kvalitetsbidrag” på en miljon kronor per år. Anslaget har gått till de högst rankade interna kandidaterna i fjolårets nomineringsprocess till Wallenberg Academy Fellows (en satsning som KAW gör på excellenta unga forskare inom grundforskning).

Dessa forskare är: My Hedhammar, Anatomi, fysiologi och biokemi, Rikard Landberg, Livsmedelsvetenskap, Stephanie Robert, Skoglig genetik och växtfysiologi, Olle Terenius, Ekologi.

Urvalsprocessen gick till så att alla institutionerna fick möjlighet att föreslå kandidater, och fakulteterna valde ut de kandidater man ansåg ha störst potential och meriter som svarar mot Wallenbergstiftelsens tuffa krav. Forskarrådet bedömde samtliga förslag och gjorde ett förslag till prioritering, som rektor fastställde efter föredragning i ledningsrådet.

Genom kvalitetsbidragen ges de lovande forskarna bättre möjligheter att meritera sig och bygga upp en självständig forskningsverksamhet. Läs mer om de fyra forskarna och deras arbete på www.slu.se

My Hedhammar, Anatomi, fysiologi och biokemi
Med hjälp av bioteknikmetoder utvecklar My Hedhammars forskargrupp material med specifika biokemiska funktioner – så kallade ”intelligenta material”. Framför allt arbetar de med material för att bygga konstgjord vävnad, till exempel material för att främja insulinproducerande cellöar. Med en bas av artificiellt framtagna spindeltrådsproteiner med inbyggda biokemiska signaler, kan ett sådant material tjäna som 3D-stöd för växande celler.

Rikard Landberg, Livsmedelsvetenskap
Rikard Landberg arbetar med livsmedels påverkan på människors hälsa och leder en forskningsgrupp på institutionen för livsmedelsvetenskap. Ett av hans huvudområden handlar om att utveckla nya metoder för att kunna mäta vad människor äter, för att exempelvis användas i koststudier. Andra fokus i Rikard Landbergs forskning är hälsoeffekterna av spannmålsprodukter och mekanismerna bakom varför man känner mättnad av till exempel rågprodukter.

Stephanie Robert, Skoglig genetik och växtfysiologi
Stephanie Robert och hennes kollegor försöker ta reda på mer om tillväxtprocesser hos växter, till exempel hur växtceller finner sin form. Som modellorganism använder de backtrav, Arabidopsis thaliana. Stephanies forskning är inriktad på att, med hjälp av en teknik som kallas kemisk biologi, förstå hur cellsträckning i växter regleras.

Olle Terenius, Ekologi
Olle Terenius brukar säga att hans forskning är en kombination av tre I:n – insekter, infektionssjukdomar och immunitet. Bland annat använder han bin i sin forskning där han och hans kollegor försöker ta fram en experimentell djurmodell för smittspridning. Tanken är att märka upp bin med en identifieringskod och ta fram en mjukvara som kan analysera deras interaktion och hur smittämnen kan spridas i en större grupp individer.

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.