Skip to main content

​​SLU utser sex nya hedersdoktorer

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2017 12:58 CEST

Sex personer har utsetts till hedersdoktorer vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och kommer att promoveras vid högtiden den 7 oktober i år. De sex är professorerna Lawrence Schaeffer, Kanada, Erik Teske, Nederländerna, Jonathan Jones och Catharine Ward Thompson, Storbritannien och Edgar B. Cahoon, USA, samt förvaltare Patrik Alströmer, Alingsås.

  • Professor emeritus Lawrence ”Larry” Schaeffer, universitetet i Guelph, Ontario, Kanada utses till agronomie hedersdoktor vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Han uppmärksammas för sina insatser inom statistisk genetik och husdjursavel under mer än 40 år. Han har också samarbetat med SLU:s institution för husdjursgenetik och avelsorganisationen Interbull.
  • Professor Erik Teske, universitetet i Utrecht, Nederländerna utses till veterinärmedicine hedersdoktor vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Han är specialiserad i onkologi, cytologi och epidemiologi och expert på cancersjukdomar hos hundar. Han är också en ofta förekommande föreläsare vid SLU och har varit värd för flera SLU-doktorander i Utrecht.
  • Professor Jonathan Jones, Sainsburylaboratoriet i Norwich, England utses till agronomie hedersdoktor vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap. Han är en världsledande forskare inom växters sjukdomsresistens och en pionjär vad gäller identifiering av resistensgener hos växter.
  • Förvaltare Patrik Alströmer, Alingsås utses till skoglig hedersdoktor vid skogsvetenskapliga fakulteten. Han var tills nyligen förvaltare på Östads säteri och har ett mångårigt personligt engagemang i skogsfakultetens verksamhet, bland annat genom att upplåta Östads marker till både undervisnings- och forskningsändamål.
  • Professor Edgar B. ”Ed” Cahoon, universitetet i Lincoln, Nebraska, USA utses till agronomie hedersdoktor vid fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV). Han är en ledande forskare inom växtbioteknik, framför allt med inriktning på oljeväxter. Han har bl a en egen forskargrupp i Nebraska och har ett mångårigt samarbete med SLU i Alnarp.
  • Professor Catharine Ward Thompson, universitetet i Edinburgh, Skottland utses till agronomie hedersdoktor. Hon är landskapsarkitekt med fokus på frågor kring barns och gamlas möjligheter att få tillgång till utomhusmiljöer, liksom utemiljöers betydelse för hälsan. Hon har också ett mångårigt samarbete med LTV-fakulteten.

Presskontakt: Mikael Jansson, mikael.jansson@slu.se, tel 018-67 14 56, 0733-707 111

Ladda ned högupplösta bilder här:

http://www.slu.se/forskning/akademiskt/hedersdoktorsforelasningar/?si=E8A5A2D9BADBAC73ABE0D916A5E51E6A&rid=1802196751&sn=sluEPi6-prodSearchIndex

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy