Skip to main content

Tillväxt Trädgård vid SLU i Alnarp presenterar aktuell branschbeskrivning

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2012 16:27 CET

Välkommen att ta del av en mycket intressant branschbeskrivning av trädgård ‐ hortikultur, utemiljö och fritidsodling!

Visste du att:

- det totala värdet av den svenska trädgårdsbranschen uppskattas till 30 miljarder kronor med en sysselsättning på 60 ‐70 000 personer på hel eller deltid över hela Sverige i 50 000 företag och verksamheter

- branschen är motorn i en värdekedja som börjar med företag som levererar insatsmedel och som slutar med en total konsumtion av livsmedel, prydnads‐ och plantskoleväxter, utemiljötjänster och fritidskonsumtion till ett sammanlagt värde av minst 80 miljarder kronor och som motsvarar en sysselsättning någonstans runt 150 000 personer på hel eller deltid över hela landet?

Detta och mycket mer presenteras av gruppen som sammanställt branschbeskrivningen i samarbete med flera organisationer inom den gröna näringen.

Välkommen den 17 december kl. 14.00 till ca 15.30 till SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i Alnarp!

Plats: Alnarp, Stora sessionssalen, 2:a våningen, Slottet.

Läs mer: http://194.47.52.113/janlars/20121217.pdf

 

Tillväxt Trädgård vid SLU i Alnarp är ett samarbetsprojekt mellan akademi och näringsliv och har som målsättning att skapa tillväxt inom trädgårdsnäringen.
Läs mer här: http://tillvaxttradgard.slu.se/gem/

 


SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.