Skip to main content

SLU och livsmedelssektorn satsar på industridoktorander

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2018 09:30 CEST

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) fick under sommaren 2017 ett uppdrag från Näringsdepartementet att inrätta ett program för industridoktorander i anslutning till den nationella livsmedelsstrategin. För ändamålet anslogs 15 miljoner kr från statsbudgeten.

Programmet kommer att omfatta tio doktorander och SLU bjöd in livsmedelsbranschen under hösten att formulera utmaningar lämpliga att forska om. Trettio intresseanmälningar kom in från hela landet inom vitt skilda delar av livsmedelsområdet från odling och råvaruproduktion till lagring, produkter och konsumentaspekter. Under vintern har ett intensivt arbete bedrivits med urval och att se om företagens utmaningar kan transformeras till bra forskningsfrågor för doktorander. Företagen har också fått identifiera lämpliga doktorandkandidater. I dag har beslutats vilka tio projekt som ska få genomföras, se www.slu.se/industridoktorander för en lista över projekten.

– Vi är glada och stolta över det mycket stora intresse som livsmedelsbranschen visat för samverka med SLU och att genom forskning och doktorander försöka att lösa centrala utmaningar, säger SLUs vicerektor för samverkan Erik Fahlbeck. Dessvärre hade vi inte möjlighet att acceptera alla kvalificerade förslag inom detta initiativ.

– Vi kommer därför nu att göra vad vi kan för att även de initiativ som inte kommit med inom denna finansiering ska kunna hitta andra vägar till genomförande. Genom initiativet har vi fått många positiva relationer med en rad företag i livsmedelssverige som vi vill fortsätta utveckla, säger Erik Fahlbeck.

Pengarna från departementet räcker till en del av kostnaderna och sedan täcker SLU respektive företagen återstoden. Doktoranderna kommer att vara anställda inom företagen och tillbringa ungefär 80 procent av sin arbetstid vid SLU under fem år för att doktorera.

– Vår doktorand kommer att arbeta med att utveckla lagring och sorter så att vi ska kunna erbjuda Sveriges konsumenter svenska äpplen året om, förklarar Henrik Stridh, VD på Äppelriket i Kivik som är ett av de företag som nu får möjlighet att ha en egen industridoktorand.

Doktorandprojekten smygstartar redan nu under våren för att utnyttja årets odlingssäsong och kommer att vara i full gång efter sommaren.

För ytterligare upplysningar:

Vicerektor för samverkan Erik Fahlbeck, erik.fahlbeck@slu.se, tel 073-087 35 44

Projektledare för LivsID Bengt Persson, bengt.persson@slu.se, tel 070-811 73 03

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.