Skip to main content

​Minskad oro och stress med digital läkemedelshantering

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2016 14:50 CEST

De digitaliserade läkemedelslistor som TioHundra AB provat i äldreomsorgen förbättrar personalens arbetsmiljö, visar en studie som gjorts efter det genomförda pilotprojektet.

I ett sex månader långt pilotprojekt testades appen MCSS (Medication and care support system), utvecklad av Appva AB, på TioHundras vård- och omsorgsboende Grind i Norrtälje. Appen, installerad på surfplattor, ersatte de handskrivna läkemedelslistor som tidigare användes på boendet och förvarades i läkemedelsskåpen hemma hos varje boende.

Syftet var att göra läkemedelshanteringen säkrare och samtidigt förbättra arbetsmiljön för personalen.

– Vi vet att hanteringen av läkemedel kan orsaka stress och oro hos de anställda. Med den nya tekniken behöver våra medarbetare inte längre gå och fundera över om de verkligen gett medicinen till den boende – det håller appen reda på, säger chefsapotekare Malin Alenius.

Vetenskaplig studie

Pilotprojektet kombinerades med en vetenskaplig studie för att bland annat ge svar på hur det digitala arbetssättet påverkar säkerheten i läkemedelsdelningen och om det minskar personalens oro. Som jämförelse användes ett annat av TioHundra AB:s vård- och omsorgsboenden, som använde traditionella läkemedelslistor.

Resultatet från den enkätundersökning som gjorts bland medarbetarna visar bland annat att betydligt färre nu oroar sig för om de glömt att ge en läkemedelsdos, än innan digitaliseringen.

Säkerheten upplevs högre

Innan digitaliseringen var det hela 57 procent som någon gång oroade sig för detta på sin fritid. Efter införandet hade de som kände oro för glömd dos minskat till 33 procent. Samma trend syns inte vid boendet som använde papperslistor.

– Sammanfattningsvis ser vi att fler upplever mindre risk att missa ett dostillfälle på grund av kommunikationsproblem eller inaktuella signeringslistor. Personalen upplever säkerheten som högre för patienterna. Vi ser också att medarbetarna generellt känner minskad stress, och att deras uppfattning om läkemedelshanteringen generellt blivit mer positiv, säger Malin Alenius.

I juli presenterade chefsapotekare Malin Alenius och VD Peter Graf resultatet av studien i den vetenskapliga tidskriften CIN (Computers, informatics, Nursing):

Use of electronic medication administration records to reduce perceived stress and risk of medication errors in nursing homes.


Det här är TioHundra

Hos oss finns helheten, allt från akutsjukhus till hemtjänst, äldreboenden, psykiatri, insatser för personer med funktionsnedsättning och vård för hela familjen. 

Vi ansvarar för att samordna insatserna och kan ta ett helhetsgrepp för att skapa en komplett vård- och omsorgskedja där ingen faller mellan stolarna. 

Vi har en årlig omsättning på 1,5 miljarder och ca 2 500 fast anställda, vilket gör oss till kommunens största arbetsgivare. Våra ägare är Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy