Skip to main content

Fullmäktige inte längre i närradio

Pressmeddelande   •   Feb 29, 2016 17:44 CET

Kommunfullmäktige har beslutat att närradiosändningarna från fullmäktiges sammanträden ska upphöra. Alternativet är de video- och ljudsändningar på kommunens webbplats som kan följas på både datorer och smarta telefoner.

Under många år efter starten på 1970-talet var närradio den enda kanalen att nå ut med kommunfullmäktiges sammanträden, men i april 2010 började Umeå kommun också att sända webb-tv via den egna webbplatsen. Från i år finns också webb-radio för dator eller smart telefon.
Samma utveckling finns i andra kommuner. Tolv kommuner nära Umeå i storlek väljer i första den egna webben som kanal, och fem av de tolv kommunerna har upphört med radiosändningar.

Mycket högre kostnad
De som sänder närradio betalar betydligt mindre än Umeå kommun. Den lägsta kostnaden exklusive moms hos övriga är 27 500 kr/år och den högsta 120 000 kr. Det ska jämföras med Umeå kommun, som betalar 221 903 kr exklusive moms, vilket är 236 procent högre än år 2007.
Dessutom har närradion begränsad räckvidd. Enligt Post- och telestyrelsen (PTS) når den aktuella
sändaren ungefär 20–30 kilometer. Undersökningar visar att 80 procent av dem som någon gång följer kommunfullmäktige via närradio har tillgång till Umeå kommuns webbplats.

– Man kan följa webbsändningarna både live och i efterhand, och tekniken ska utvecklas, säger kommunfullmäktiges ordförande Marie-Louise Rönnmark (S).

Bara en kanal
Lagen medger inte att sända närradio på flera olika frekvenser i samma kommun, även om det är tekniskt möjligt.
Västerbottens läns landsting sände tidigare närradio men slutade med det på grund av kostnaderna och att sändningarna inte nådde hela länet. Landstingsfullmäktige sänds numera bara i webb-tv.

Kommunfullmäktige beslutade att upphöra med närradiosändningar efter votering med siffrorna 46–16 (3 frånvarande). Vänsterpartiet, Arbetarpartiet och Sverigedemokraterna yrkade på att sändningarna skulle fortsätta.

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.