Skip to main content

Hotell-överklagande bestrids

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2013 18:32 CET

Umeå kommun bestrider genom kommunfullmäktige ett överklagande från Föreningen för Byggnadskultur av detaljplanen för påbyggnad av hotell Uman i kvarteret Ran.

Föreningen Byggnadskultur hänvisar till miljön vid Storgatan som riksintresse och jämför i sitt överklagande med hotellplanerna för kvarteret Thor (med Åhléns).

– Men där gick påbyggnaden ända ut till Storgatan. I Ran ligger påbyggnaden inne i kvarteret, och därför påverkas bland annat inte den gamla provinsialläkarvillan. Det viktiga är sista meningen i vårt yttrande, nämligen att Länsstyrelsen, som har ansvar för riksintresset, inte har haft några synpunkter på detaljplanen, säger byggnadsnämndens ordförande Åsa Ögren (S).

Mer information:

Åsa Ögren (S)
ordförande, byggnadsnämnden
Umeå kommun
090-16 13 29
070-326 70 26
asa.ogren@umea.se

Peder Westerberg (FP)
ledamot, kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 38
070-617 90 01
peder.westerberg@umea.se

Claes Björnberg
Presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se