Skip to main content

Många nya medborgarförslag

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2012 17:36 CEST

Kommunfullmäktige har tagit emot tolv nya medborgarförslag:

Medborgarförslag 29/2012: Anlägg en konstgräsplan vid Hedlundskolan. Förslaget lämnas till fritidsnämnden för beslut.

Medborgarförslag 30/2012: Bygg två tennisplaner för allmänheten i Västerhiske/Kungsängets lekpark. Förslaget lämnas till fritidsnämnden för beslut.

Medborgarförslag 31/2012: Flytta en återvinningsstation till tomten för före detta Grand. Förslaget lämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Medborgarförslag 32/2012: Bygg ett vattenfall mitt i Umeälven istället för den nuvarande fontänen vid båtbryggan i centrum. Förslaget lämnas till kommunstyrelsen för beslut. Jan Hägglund (A) ville att förslaget ska lämnas till kommunfullmäktige för beslut, men fick inte gehör av övriga ledamöter.

Medborgarförslag 33/2012: Bygg en rastplats vid väg 364 och Tavleån i Ersmark. Förslaget lämnas till tekniska nämnden för beslut.

Medborgarförslag 34/2012: Asfaltera vägen genom Anumark för att det ska gå lättare att åka rullskidor och rullskridskor. Förslaget lämnas till tekniska nämnden för beslut.

Medborgarförslag 35/2012: Anlägg ett övergångsställe på Teg, i korsningen Bölevägen/Domarevägen. Förslaget lämnas till tekniska nämnden för beslut.

Medborgarförslag 36/2012: Sätt ut fler hundlatriner på Teg. Förslaget lämnas till tekniska nämnden för beslut.

Medborgarförslag 37/2012: Ge plats för ett ”Speakers corner” i Umeå, där vem som helst kan föra fram sin åsikt eller berätta något. Förslaget lämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Medborgarförslag 38/2012: Begränsning av buller bör ingå när Umeå kommun upphandlar byggarbeten. Förslaget lämnas till tekniska nämnden för beslut.

Medborgarförslag 39/2012: Anlägg en bonsai-park i Umeå. Förslaget lämnas till tekniska nämnden för beslut.

Medborgarförslag 40/2012: Skylta cykelvägarna bättre för att underlätta för cyklister. Förslaget lämnas till tekniska nämnden för beslut.


Mer information:

Läs mer om inkomna medborgarförslag

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se
 
Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se
 
Håkan Göransson
pressinformatör
Umeå kommun
090-16 12 46
070-248 16 12
hakan.goransson@umea.se