Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 14 träffar

Klimatdrivna artförflyttningar påverkar människans förutsättningar

Klimatdrivna artförflyttningar påverkar människans förutsättningar

Pressmeddelanden   •   Mar 30, 2017 20:00 CEST

En stor internationell studie som publiceras i Science beskriver hur människan påverkas när klimatförändringar driver på artförflyttning av växt- och djurarter på land, i hav och sjöar. Globala ekologiska förändringar innebär en rad utmaningar för människan och blir allt mer framträdande – från hälsorisker till ekonomiska hot och från konflikter över fiskebestånd till påverkad tillgång på grödor.

Klimatförändring kan leda till mer giftigt kvicksilver i plankton

Klimatförändring kan leda till mer giftigt kvicksilver i plankton

Pressmeddelanden   •   Jan 27, 2017 21:00 CET

Varmare klimat väntas leda till ökad landavrinning och tillförsel av organiskt material till vattenekosystem för stora regioner på norra halvklotet. Forskning vid Umeå universitet och SLU visar att detta kan orsaka upp till sju gånger ökad halt av giftigt metylkvicksilver i djurplankton på grund av ändrad struktur i den akvatiska näringskedjan. Studien publiceras i tidskriften Science Advances.

Varmare klimat hotar fåglar i nordliga områden

Varmare klimat hotar fåglar i nordliga områden

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2016 13:56 CET

Är nordliga arter som lavskrika och taigablåstjärt borta om 50 år? Risken är stor eftersom klimatet de behöver för att häcka bedöms försvinna. Ytterligare sex arter hotas och kommer att kräva särskilda naturvårdsinsatser för att överleva enligt Anouschka Hof, tidigare forskare vid Umeå universitet, som utvecklat en ny analysmetod.

Klimatförändringar drabbar svensk renskötsel samtidigt som harpest ökar kraftigt

Klimatförändringar drabbar svensk renskötsel samtidigt som harpest ökar kraftigt

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2016 10:04 CET

I norra Sverige kan stora effekter av klimatförändringar ses, främst vintertid. Data från väderstationer visar att snöperioden förkortats med över två månader på 30 år vid vissa stationer, vilket medför omfattande problem för renskötseln. Den klimatkänsliga sjukdomen tularemi (harpest) har under samma period ökat tiofalt och är betydligt vanligare än vad som tidigare befarats.

Nyheter 1 träff

Pressinbjudan 12 december: Möt världsledande klimatforskare på Umeå-besök

Nyheter   •   Dec 11, 2012 09:23 CET

Nyligen avslutades FN:s klimatmöte i Doha. För många är resultatet en besvikelse, och ett troligt scenario är att jordens medeltemperatur snart stiger med 2–4 grader. I Arktis, där Västerbotten och Norrbotten ingår, sker uppvärmningen dubbelt så snabbt.