Gå til indhold
Arla vil købe RTRS-certifikater til at dække al soja i kvægfoder

Pressemeddelelse -

Arla vil købe RTRS-certifikater til at dække al soja i kvægfoder

Fra i år vil Arla købe certifikater fra Round Table on Responsible Soy (RTRS) til at dække 100 procent af den soja, der anvendes i kvægfoder af Arlas mælkeproducenter i Danmark, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Belgien og Luxembourg. Dermed er Arla med til at støtte ansvarlig sojaproduktion i Sydamerika.

Arla er et andelsselskab, der ønsker at vokse på bæredygtig vis – ikke kun økonomisk, men også etisk, socialt og miljømæssigt. Ambitionen er at blive førende på disse områder, og det gælder hele kæden fra jord til bord.

Mælkeproducenterne er en del af Arla. De bruger soja i køernes foder, og Arla har derfor forpligtet sig til at købe RTRS-certifikater, der skal dække 100 procent af den soja, køerne æder.

”Vi er en ansvarlig virksomhed, og bæredygtighed har høj prioritet gennem hele vores værdikæde. Købet af disse certifikater er det naturlige næste skridt for Arla efter bestyrelsens beslutning i 2012 om at støtte ansvarlig sojaproduktion,” siger Henrik Damholt Jørgensen, direktør for Arlas Member Services.

Dermed støtter Arla aktivt udviklingen af en mere ansvarlig sojaproduktion i samarbejde med producenter, forarbejdningsvirksomheder, ngo'er og andre vigtige aktører i sojaforsyningskæden, der er omfattet af RTRS. 

Udover køb af RTRS certifikaer fortsætter Arla samarbejdet gennem Landbrug&Fødevarer
at drive de 6 bæredygtighedskriterier for indkøb af soja, som den samlede fødevareindustri og foderstofbranchen er enige om. 

Et standpunkt i den globale sojaproduktion
Sojadyrkningsindustrien kritiseres for skovrydning, lemfældig brug af kemikalier til afgrøderne og ringe arbejdsforhold. Disse problemstillinger imødekommes i RTRS-standarderne ved at:

• forbyde yderligere skovrydning i sårbare områder i forbindelse med sojadyrkning
• kræve mål og en implementeringsplan for at reducere brugen af potentielt skadelige kemikalier
• sikre arbejdernes rettigheder, herunder foreningsfrihed, ikke-diskriminerende adfærd og tilstrækkelig uddannelse og sikkerhedsudstyr.

Sojaen, der anvendes til foder til Arlas andelshaveres køer, stammer primært fra Argentina og Brasilien. I årene fra 2000 og 2010 er 180.000 km2 nye skovarealer blevet afsat til sojaproduktion i disse to lande. Det anslås, at cirka halvdelen af dette areal er blevet ryddet, et areal svarende til det dobbelte af Schweiz.

Landet uden for Arlas marker
Arlas miljøbevidsthed og bæredygtige tilgang berører alle aspekter af værdikæden, herunder foderet til de cirka 1,5 millioner køer. Arlas køer fodres primært med hjemmedyrket eller lokalt foder. Afhængigt af sammensætningen og næringsindholdet af den samlede foderration tilføjes soja på grund af højt proteinindhold. Sojaindholdet i foderet kan variere fra 0-10 procent.

Arlas mål om at støtte ansvarlig sojadyrkning er vidtrækkende, så alle sojabaserede ingredienser i Arlas produkter skal stamme fra certificerede producenter inden 2015. Samtidig støtter Arla forskning inden for alternative proteinkilder til malkekøer.

FAKTA

• I 2013 oversteg arealet til sojadyrkning 1 million km2, svarende til det samlede areal af Tyskland, Sverige og Storbritannien.
• Sojadyrkningsarealet forventes at øges med 40 procent inden 2050.
• I 2013 var kun 2-3 procent af den samlede sojaproduktion certificeret ansvarlig.
• I Sverige er ca. 70 procent af sojaindholdet i foder til malkekøer certificeret (RTRS & ProTerra), i Danmark 7 procent (RTRS) og i Tyskland og Storbritannien intet (RTRS).
• Arla anvender cirka 480.000 tons soja i foder til kvæg, hvilket udgør cirka 0,18 procent af den globale produktion.
• Cirka 70 procent af verdens soja anvendes til foder.

Et naturligt skridt - baggrund
I 2012 besluttede Arlas bestyrelse at sætte et mål om at al sola til køer, der producerer mælk til Arla skal være dyrket efter RTRS standarder senest i 2015. Efter debat i Arlas nationale råd og med nationale landbrugsorganisationer besluttede bestyrelsen i januar 2014 at tage det næste skridt og købe RTRS certifikater, der dækker 100 procent af den soja, som bruges til kvægfoder hos Arlas landmænd.

Round Table on Responsible Soy Association (RTRS)
RTRS er et tiltag med mange interessenter, der har til formål at skabe dialog om økonomisk, socialt og miljømæssigt forsvarlig sojaproduktion. Organisationen udfærdiger principper og kriterier for ansvarlig sojaproduktion til interessenter og interesserede parter, herunder producenter, sociale organisationer og virksomheder. RTRS' principper er: fornuftig praksis i landbruget; miljømæssig ansvarlighed; overensstemmelse med gældende lovgivninger; fornuftig praksis i industrien; ansvarlige arbejdsforhold; ansvarlige samfundsrelationer.

Arla har været medlem af RTRS siden 2010.

Konsekvenser af beslutningen i Arlas forskellige ejer-lande:

Sverige: Fortsat samarbejde med foderindustrien om RTRS certifikater og Pro Terra certificeret soja.
Danmark: Fortsat samarbejde med Landbrug & Fødevarer om køb af RTRS-certificates.
UK: Fortsat samarbejde med foderindustrien. Målet er at have 100 procent RTRS-certificeret soja (eller en tilsvarende standard) 
Tyskland, Belgien,  Holland og Luxembourg: Deltage i og eventuelt lede diskussioner med relevante parter. 

Emner


_______________________________________________________________________________

Arla Foods er et internationalt mejeriselskab ejet af 12.600 landmænd fra Danmark, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Belgien og Luxemburg. Arla Foods er en af de stærkeste aktører i den internationale mejeriverden, med et bredt sortiment af mejeriprodukter af højeste kvalitet. Velkendte mærker som Lurpak® og Castello® hører til Arla familien. Arla Foods er også verdens største producent af økologiske mejeriprodukter.

Pressekontakt

Arla Pressevagt

Arla Pressevagt

Pressekontakt (kun journalister/presse) +45 91 310 310
Åse Andersson

Åse Andersson

Pressekontakt Global Pressechef (kun henvendelser fra pressen) 30101101
Jesper Skovlund

Jesper Skovlund

Pressekontakt PR-chef, Arla Danmark Kun henvendelser fra pressen. 89381896