Gå til indhold
Kaffehøsten I Brasilien, der står for 40 procent af verdens kaffeproduktion, er hårdt ramt af både frost og tørke. Det giver udfordringer på verdensplan, men også nye muligheder, mener Peter Larsen Kaffe.
Kaffehøsten I Brasilien, der står for 40 procent af verdens kaffeproduktion, er hårdt ramt af både frost og tørke. Det giver udfordringer på verdensplan, men også nye muligheder, mener Peter Larsen Kaffe.

Pressemeddelelse -

Meldinger om dårlig høst giver højere kaffepriser – men også nye muligheder

Det tegner til en katastrofal kaffehøst i Brasilien, og det betyder ikke alene stigende priser. Det udstiller fundamentalt de uigennemskuelige og uretfærdige mekanismer i handlen med kaffe og de miljø- og klimaudfordringer, som hele branchen er nødt til at løse i fællesskab. Den gode nyhed er, at når udfordringer bliver så tydelige, giver det os muligheder for at gøre noget ved dem.

Brasilien er med længder verdens største kaffeproducent. Cirka 40 procent. af de mere end 2 milliarder kopper kaffer, der hver dag bliver drukket over hele verden, er brygget på bønner fra Brasilien. Så når nogle af Brasiliens førende kafferegioner bliver ramt af ekstremt vejr hele to gange, først tørke og siden frost, påvirker det ikke kun kaffehøsten i landet, men hele kaffebranchen og -markedet på verdensplan.

Den enes død …

Risikoen for lavere udbud og en efterspørgsel, der samtidig er stigende, vil uvægerligt betyde højere kaffepriser. Også i Danmark. Indikationerne fra Brasilien tyder på, at det er mellem 10 og 15 procent af den brasilianske kaffehøst, der er ødelagt, og det vil kunne mærkes. Dels på de priser, vi og andre kaffedrikkere kommer til at betale i den kommende tid. Dels, og selvfølgelig især, for de brasilianske kaffefarmere, hvis råvare er blevet helt eller delvist ødelagt. Mens vi andre nødigt vil undvære kaffe, så kan de ikke.

Det er selvfølgelig dybt tragisk for de kaffefarmere, det går ud over. Men andre kaffefarmere kan vende det til en fordel. Den enes død, den andens brød. Og dermed kan den katastrofale kaffehøst i Brasilien ende med at gavne både farmere og forbrugere – og endda miljø og klima – på lang sigt.

For når priserne på kaffebønner stiger på den baggrund, som tilfældet er nu, så stiger den helt ude ved farmerne, og de kooperativer, mange farmerne er en del af. Dermed får kaffefarmerne flere penge mellem hænderne, og hvis de forstår at bruge dem fornuftigt, kan det ende med at bidrage til den cirkulære omstilling af hele kaffebranchen, som vi i Peter Larsen Kaffe og Löfbergs Group forsøger at få sat endnu mere skub i.

Fra 3 til 14 kg bønner pr. træ

Hvis farmerne udnytter de højere afregningspriser på kaffe til at investere i ny teknologi, uddannelse og bedre dyrkningsmetoder, kan de øge deres kapacitet og udbytte markant. Det vil dels ruste den enkelte farmer bedre til fremtiden, dels betyde en bedre udnyttelse af de ressourcer, der bliver brugt på at dyrke kaffen.

Vi ved, det er muligt, for vi har set det før. Siden 2013 har Peter Larsen Kaffe investeret i undervisning, udvikling og klimatilpasset produktion sammen med 15.000 farmere på lokalplan i Kenya. Projektet ”Kaffe for en bedre fremtid” blev en overvældende økonomisk og udviklingsmæssig succes, og høstudbyttet mere end firedobledes fra 3 til 14 kg. pr. træ. Projekter er sidenhen udvidet til at omfatte hele 40.000 kaffebønder i Kenya, Tanzania og Colombia under navnet ”Next Generation Coffee”.

Kaffe er ikke bare noget, vi drikker

Investeringer hos farmerne skal bakkes op af investeringer i resten af værdikæden. Vi skal fortsætte udviklingen frem mod fuld udnyttelse af den næringsrige kaffeplante. Hvor vi i dag udnytter under 1 procent af plantens næringsværdi, når vi høster bærrene og bruger bønnerne til at brygge kaffe af, har vi sat som mål, at vi i 2030 udnytter 100 procent. Det giver ikke alene god mening i et miljø- og klimamæssigt bæredygtighedsperspektiv, men i høj grad også i et socialt perspektiv, fordi det er med til at skabe nye indtægtskilder for de økonomisk hårdt trængte kaffefarmere.

I The Circular Coffee Community arbejder vi sammen med andre virksomheder med at udnytte de 99 procent af plantens værdi, der i dag går til spilde. Kaffegrums i vores del af verden kan bruges til et væld af ting fra næring til nyttehaven over 3D-printmateriale til mel, kosmetik- og hudplejeprodukter. Kaffebønnernes såkaldte silver skins, en hinde der svarer til det papirstynde lag under skrællen på et løg, falder af, når bønnerne bliver ristet. De kan bruges i brød og andre fødevarer. På farmen ved kaffebonden kan kaffeplantens blade, der ellers for det meste bliver brændt som affald, også udnyttes. De indeholder nemlig, ligesom kaffebønnerne, masser af nærings- og smagsstoffer, som kan trækkes ud og bruges til at producere andre drikkevarer. Tilsvarende muligheder findes ved udnyttelse af kaffeplantens bær, vådmøllens spildevand og kaffefarmens mange sidestrømme.

Der er masser af muligheder, og vi har langt fra opdaget dem alle endnu. Det er på høje tid, at vi bliver bedre til at udnytte de mange ressourcer fra kaffeplanten, som stadig går til spilde – både af hensyn til farmerne, der har brug for nye indtægtskilder. og af hensyn til miljø og klima, der lider under det skammelige spild af ressourcer.

En mere fair kaffebranche

En anden problemstilling, der bliver udstillet, når kaffebranchen bliver udfordret som nu, er de komplicerede strukturer i handlen med kaffe på verdensplan. De betyder, at kun en forsvindende lille del af den pris, vi betaler for kaffe i supermarkedet eller på en café, går til den farmer, der har dyrket og høstet bønnerne. Kaffe er verdens næstmest handlede råvare og kan gå igennem helt op til 150 handelsled, før den når til din kop. Du læste rigtigt. 150 led!

Og når hvert af de led skal tjene på at handle kaffen, siger det næsten sig selv, at der ikke er mange håndører tilbage til farmerne. Derfor arbejder vi ihærdigt på at udfordre de uigennemsigtige og uretfærdige handelsstrukturer og på at sikre en langt større grad af direkte handel med farmerne. Det vil ikke kun komme de enkelte farmere, men også forbrugerne, til gode, fordi det bliver helt tydeligt, hvor kaffen kommer fra, under hvilke forhold den er dyrket og så videre. Når forbrugerne dermed kan træffe oplyste valg i købet af kaffe, får de også en reel mulighed for at være med til at skubbe til den positive, cirkulære udvikling.

En mere transparent og direkte kaffehandel gavner både farmere og forbrugere. Og sammen med en bedre udnyttelse af kaffeplanten som ressource er det ganske enkelt nødvendigt for at sikre, at der både er kaffe, og farmere til at dyrke den, i fremtiden.

Emner

Kategorier


Rigtig mange kaffebønner er kørt gennem anlægget hos Peter Larsen Kaffe siden grundlæggelsen i 1902.

I dag er Peter Larsen Kaffe en moderne, dansk kaffevirksomhed med forretningsområder på detailhandel, catering specialbutikker, online og live events, som omfatter virksomhedens tilstedeværelse på festivaler og kulturelle arrangementer rundt om i landet. 

Siden start 90’erne er virksomheden gået forrest i arbejdet med at udvikle og udbrede bl.a. økologi og Fairtrade certificerede produkter i Danmark. 

Kontakt

Lars Aaen Thøgersen

Lars Aaen Thøgersen

Pressekontakt Udviklings- og kommunikationschef +45 21441720

Relateret materiale

Samlet om kaffen

Rigtig mange kaffebønner er kørt gennem anlægget hos Peter Larsen Kaffe siden grundlæggelsen i 1902.
I dag er Peter Larsen Kaffe en moderne, dansk kaffevirksomhed med forretningsområder på detailhandel, catering specialbutikker, online og live events, som omfatter virksomhedens tilstedeværelse på festivaler og kulturelle arrangementer rundt om i landet. Siden start 90’erne er virksomheden gået forrest i arbejdet med at udvikle og udbrede bl.a. økologi og Fairtrade certificerede produkter i Danmark.

Peter Larsen Kaffe A/S
Ærøvej 15-17
DK-8800 Viborg
Danmark