Gå til indhold
Scandlines forbedrede resultaterne i et udfordrende marked i 2021

Pressemeddelelse -

Scandlines forbedrede resultaterne i et udfordrende marked i 2021

Scandlines navigerede sikkert gennem markedsudsving og effekterne af COVID-19 i 2021, hvor virksomheden fastholdt marginerne som følge af en dedikeret holdindsats og stram omkostningsstyring. Scandlines cementerede positionen som grøn frontløber med en langsigtet investering i en ny emissionsfri fragtfærge samt ambitioner om at gøre Rødby-Puttgarden-ruten emissionsfri i 2030 og realisere zero emission-visionen i 2040.

Trafikudviklingen var fortsat præget af usædvanlige udsving i 2021 i kølvandet på politiske beslutninger om at indføre og ophæve rejserestriktioner i Scandlines’ markeder som modtræk til udviklingen i COVID-19. Med afsæt i en gradvis normalisering af trafikmængden sammenlignet med 2020 løftede Scandlines omsætningen med 20 procent til EUR 328 mio. og fastholdt en EBITDA-margin på 41 procent drevet af stram omkostningsstyring og effektivitetstiltag.

I 2021 skabte de to færgeruter en omsætning på EUR 260 mio. (2020: EUR 216 mio.) efter indførelsen af coronapas, som udvidede mulighederne for at rejse, og i takt med, at rejserestriktioner generelt påvirkede færre måneder af året. Trafiktallene for helåret udviste tocifrede vækstrater sammenlignet med 2020, men trafikmængden var fortsat betydeligt lavere end i 2019 med undtagelse af fragttrafikken, der voksede året igennem og nåede det højeste niveau nogensinde. I 2021 var aktiviteten i BorderShops højere end i 2020, og selvom omsætningen steg 19 procent til EUR 68 mio. i forlængelse af færre restriktioner, var aktiviteten fortsat væsentligt lavere end før udbruddet af COVID-19.

Omsætningsvæksten bidrog positivt til lønsomheden, der blev fastholdt som følge af stram omkostningsstyring og hurtig tilpasning af bemandingen ved udsving i aktivitetsniveauet. I 2021 steg driftsresultatet før afskrivninger og særlige poster (recurring EBITDA) med 59 procent til EUR 133 mio. (2020: EUR 84 mio.). Overskudsgraden (recurring EBITDA) steg til 41 procent tilsvarende niveauet fra før COVID-19, selvom indtjeningen fortsat var lavere end inden pandemien.

“2021 blev endnu et år præget af usikkerhed og ekstreme udsving, men vi noterede med tilfredshed en gradvis normalisering af trafikmængden og aktivitetsniveauet i takt med, at restriktionerne blev løftet i sommerens løb, hvor vi faktisk havde fem uger med højere biltrafik end i samme periode i 2019. I vores fragtdivision har efterspørgslen været stærk gennem COVID-19, og vi forventer at fortsætte væksten i denne del af vores forretning. Efter flere års stærk udvikling og stigende efterspørgsel bestilte vi en emissionsfri fragtfærge, der skal indsættes i 2024 på Rødby-Puttgarden-ruten for at øge kapaciteten med op til 23 procent. Dermed tager vi endnu et vigtigt skridt på vejen mod at realisere vores zero emission-vision,” siger CEO Carsten Nørland.

Scandlines’ grønne ambitioner blev også afspejlet i yderligere investeringer i opgradering af flåden og reduktion af miljøaftrykket. Efter gode indledende resultater med det rotorsejl, der blev installeret på M/F Copenhagen i 2020, forberedte Scandlines installationen af et lignende rotorsejl på søsterfærgen M/F Berlin. Derudover blev M/F Prins Richard udstyret med nye thrustere og malet med algeafvisende silikonemaling, der forhindrer begroning og forbedrer energieffektiviteten.

“Vi vil fortsætte med at investere i grønne tiltag og styrke vores konkurrenceevne ved at udvikle vores forretning til at imødekomme alle vores kunders behov. Vi har derfor også opstillet et mål om at realisere vores zero emission-vision i 2040, og vi sigter efter at være emissionsfri i scope 1 og 2 på Rødby-Puttgarden-ruten i 2030 som et vigtigt første skridt på den rejse. Kombinationen af vores pålidelighed og de fortsatte investeringer i vores unikke grønne profil samt den skræddersyede trafikmaskine og det gode shoppingudbud skaber et solidt fundament for vores forretning forud for den planlagte åbning af den faste Femern Bælt-forbindelse,” siger CEO Carsten Nørland.

COVID-19 og afledte restriktioner har påvirket trafikmængden i begyndelsen af 2022, men Scandlines forventer, at effekten vil aftage i løbet af foråret og sommeren. Virksomheden forventer, at bil-, passager- og shoppingtrafikken vil vokse markant efter COVID-19, ligesom forventningen er, at bustrafikken gradvist normaliseret. Den stærke udvikling i fragttrafikken ventes at fortsætte i årets løb. Som følge af den fortsat høje grad af usikkerhed og den lave sigtbarhed er ledelsen ikke i stand til at udtrykke præcise finansielle forventninger for 2022.

Mio. EUR
2021
2020
Omsætning
328
273
Driftsresultat før afskrivninger og særlige poster 
(recurring EBITDA)
133
 84
Driftsresultat (EBITDA) 128 74
Afskrivninger og amortiseringer
-42
-41
Overskud før renter og skat (EBIT)
 85
 33
Finansielle poster, netto
-23
-24
Resultat før skat
 62
  9
Årets resultat
 61
 18
Aktiver i alt
2549 2537
Investeringer (kapitaludgifter)
22
21
Rentebærende gæld
934
968
Gennemsnitligt antal medarbejdere
1237
1357

Den fulde årsrapport og bæredygtighedsrapporten for Scandlines Infrastructure ApS kan downloades her.

Related links

Emner

Kategorier


Om Scandlines

Scandlines er et moderne og innovativt rederi med en grøn vision for fremtiden. Vi har en stolt kultur baseret på et stærkt dansk-tysk samarbejde og en maritim historie, som rækker tilbage til 1872.

Scandlines driver to færgeruter med høj kapacitet og frekvens. Seks af vores syv færger er hybridfærger, og én er desuden udstyret med et innovativt rotorsejl – og det bidrager til at gøre vores færger grønnere.

Vores kerneforretning består i at levere en effektiv og pålidelig transportservice til både passagerer og fragtkunder. Fokus i alle vores aktiviteter – uanset om det er om bord på vores færger eller i vores BorderShops – er at give vores kunder en god oplevelse.

Med over 38.000 afgange fordelt på syv færger transporterede Scandlines i 2021 over 3,6 millioner passagerer, 950.000 personbiler og næsten 720.000 fragtenheder på ruterne Rødby-Puttgarden og Gedser-Rostock.


Kontakt

Anette Ustrup Svendsen

Anette Ustrup Svendsen

Pressekontakt Head of Corporate Communications +45 26 777 000 (kan ikke modtage sms)

Relateret materiale

Det starter med en sejltur

Scandlines er et moderne og innovativt rederi med en grøn vision for fremtiden. Vi har en stolt kultur baseret på et stærkt dansk-tysk samarbejde og en maritim historie, som rækker tilbage til 1872.

Scandlines driver to færgeruter med høj kapacitet og frekvens. Seks af vores syv færger er hybridfærger, og to er desuden udstyret med et innovativt rotorsejl – og det bidrager til at gøre vores færger grønnere.

Vores kerneforretning består i at levere en effektiv og pålidelig transportservice til både passagerer og fragtkunder. Fokus i alle vores aktiviteter – uanset om det er om bord på vores færger eller i vores BorderShops – er at give vores kunder en god oplevelse.

Med 39.000 afgange fordelt på syv færger transporterede Scandlines i 2022 tæt på 6,1 millioner passagerer, 1,6 millioner personbiler og over 750.000 fragtenheder på ruterne Rødby-Puttgarden og Gedser-Rostock.