Gå videre til innhold

Kategorier: miljø

ASC-vurdering og strandsoneundersøkelse inn i akkrediteringsomfanget for miljøtjenester TEST 252 for Åkerblå AS

ASC-vurdering og strandsoneundersøkelse inn i akkrediteringsomfanget for miljøtjenester TEST 252 for Åkerblå AS

For Åkerblå har det å se framover vært viktig for å utvikle kvaliteten på våre tjenester. Vi utfører en rekke akkrediterte tjenester, og flere av akkrediteringene har blitt innfridd som første selskap i Norge. Vi har nå også innfridd kravene til akkreditering for vurdering og fortolkning av miljøforhold ut fra ASC-standarden samt akkreditering for strandsoneundersøkelse.
En godkjenning fra Nors

Kunnskapsbasert havhelse

Åkerblå AS skal være ledende på kunnskapsbasert havhelse og leverer tverrfaglig kompetanse innen fiskehelse, miljø og tekniske tjenester som skal vi gi våre kunder gode beslutningsgrunnlag for bærekraftig drift.

Åkerblå AS

Nordfrøyveien 413
7260 Sistranda
Norge