Pressemelding -

- Stortingsflertallet glemmer sine partiprogrammer om økt adopsjonsstøtte!

- Hvorfor følger ikke partiene sine egne programmer og øker adopsjonsstøtten slik de har lovt i årevis? Det spør daglig leder i Adopsjonsforum, Øystein Gudim.

Det er langt igjen til ønsket fra adopsjonsforeningene, som i mange år har argumentert for en adopsjonsstøtte tilsvarende 1G i folketrygden – som i dag er 82.122 kroner.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Venstre og Kristelig Folkeparti har alle programfestet at støtten til familier som adopterer fra utlandet bør kobles til grunnbeløpet i Folketrygden. I tillegg har også Høyre sagt at de støtter kravet, men partiene følger ikke opp, sier Gudim. Til tross for et stort flertall på Stortinget blir dette kravet ikke prioritert.

– Vi har nå ventet i 7 år på at flertallet på Stortinget innfrir løftene i partiprogrammene, sier Gudim.

Adopsjonskostnadene har økt kraftig de siste årene fordi utgiftene må fordeles på færre familier når antallet adopsjoner har gått ned.

Adopsjonsstøtten fra staten er ment å bidra til at ikke økonomien skal avgjøre hvem som kan ha råd til å adoptere barn.

– Støtten til adoptivforeldre er økonomisk sett ingen stor sak på statsbudsjettet, men den har en enorm signaleffekt og betyr mye for den enkelte familie. Å øke adopsjonsstøtten vil være et viktig signal om at å adoptere er en likeverdig måte å få barn på, sier daglig leder i Adopsjonsforum, Øystein Gudim.

Teksten til kapittel 852 om adopsjonsstøtte i statsbudsjettet finner du her.

Related links

Emner

  • Sosiale spørsmål

Kategorier

  • adopsjon
  • adopsjonsforum
  • øystein gudim
  • adopsjonsstøtte

Adopsjonsforum er en humanitær forening som har internasjonal adopsjon som sitt hovedarbeidsfelt. Vårt utgangspunkt er at adopsjon skal være til barnets beste. Gjennom vår bistandsavdeling Bistand for barn, støtter vi også foreldreløse og forlatte barn som ikke er aktuelle for adopsjon.

Kontakter

Relatert innhold