Gå videre til innhold
Veien videre for Tokerudparken

Blogginnlegg -

Veien videre for Tokerudparken

Hvordan kan Tokerudparken/Langårdsfeltet utvikles til et attraktivt uteområde for beboerne på Vestli? Mulighetsstudien for Tokerudparken beskriver behov, ønsker og utfordringer bygget på medvirkning fra innbyggerne i området. Nå skal Bydel Stovner jobbe videre for å følge opp rapporten.

Fredag 19.juni ble Mulighetsstudien for Tokerudparken lagt fram i et møte hos Bydel Stovner. Presentasjonen ble gjennomført av Maker's Hub ved Else Abrahamsen og ansvarlig for områdesatsingen i delbydel Vestli, Miriam Olsbø. Presentasjonen ble strømmet på Bydel Stovners Facebook-side for publikum. 

Mulighetsstudien beskriver behov, ønsker og utfordringer basert på medvirkning fra innbyggerne på Vestli, og foreslår hvordan parken kan utvikles for å imøtekomme disse. Studien har gitt prosjektet et veldig godt utgangspunkt for hvordan parken kan utvikles, men også hvordan man bør jobbe med selve utviklingen. 

Rapporten anbefaler blant annet å fokusere på ni tema for veien videre, og Bydel Stovner stiller seg bak denne anbefalingen.

I tillegg har bydelen satt opp noen forutsetninger som er avgjørende for at prosjektet skal være bærekraftig:

  • Solid prosjektrigg - prosjektet er avhengig av en dedikert prosjektleder, samt en eller flere arbeidsgrupper som bidrar til fremdrift og forankring
  • Helhetlig plan - som bidrar til å gi parken et helhetlig uttrykk, og som tar høyde for utvikling av nærliggende områder, som f.eks. nye Vestli skole
  • Kvalitetssikring - forankring i nærmiljøet er avgjørende, og medvirkning skal gjennomføres gjennom hele utviklingsprosessen for å sikre at vi treffer de ulike målgruppenes behov
  • Drift - utviklingen av området må ta høyde for at parken også skal driftes, slik at vi sikrer vedlikehold på sikt

Det viktigste nå vil være å få på plass en prosjektrigg som kan følge opp prosjektet og veien videre, blant annet tilbakemeldinger på Mulighetsstudien. I tillegg vil prosjektet i 2020 prioritere å rydde i vegetasjon i parken, og planlegge og tilrettelegge for 2021.

I 2021 vil prosjektet fokusere på temaene bevegelse og tilgjengelighet, adkomst og belysning og trygghet. Dette handler i første rekke om å få på plass en god infrastruktur i parken, som stier og belysning. 

Vi gleder oss til fortsettelsen, og håper folk har lyst til å være med og bidra.

Vi vil gjerne høre din mening om mulighetsstudien!

Gi din tilbakemelding her.

Emner

Kategorier

Regions

Kontakter

Thomas Wrigglesworth

Thomas Wrigglesworth

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95877882

Relatert innhold

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo